Protokoll fra årsmøte for 2020, avholdt 2021

Nedanfor er der lenke til protokoll fra årsmøtet 2020 i Moss historielag. 

Protokoll er underskrevet og godkjent av årsmøtet. 

Protokoll fra årsmøtet 2020.