Strandsitteren artikler

Carl Edvard Jenssen

Av Ole Peder Kjeldstadli

Valgt i enmannskrets med Drøbak

Carl Jenssens vei ligger i bydel Melløs, navnet ble bestemt i 1939. Veien går fra toppen av Fjordveien bratt ned mot Værlebukta til Værlegata. Veien er kalt opp etter Carl Edvard Jenssen.

 Carl Edvard Jenssen (1869-1923) var sagbruksarbeider fra 1883 til 1886. Da ble han jerndreier hos Moss mekaniske verksted. Carl Edvard Jenssen ble Moss Arbeiderpartis første stortingsrepresentant fra 1913 til 1915. Han var medlem av justiskomiteen. Han representerte både Moss og Drøbak. Dette forholdet krever en forklaring.

 

Flertallsvalg i enmannskretser
Stortingsvalget ble avholdt 21. oktober 1912, med unntak av Kristiansund, der valget ble holdt 20. oktober. Valget var et flertallsvalg i enmannskretser, et valgsystem som ble endret ved valget i 1921, da forholdstallsvalg ble innført. Valgene før 1906 foregikk i to omganger. Først valgte et valgting et gitt antall valgmenn. Det påfølgende valgmannstinget valgte stortingsrepresentant og vara. Siden 1906 har det vært direkte valg til Stortinget, de første fem gangene i enkeltmannskretser.

Fra Riksforsamlingen og det første Stortinget i 1814 utgjorde kjøpsteder egne valgkretser, til forskjell fra amtenes landvalgkretser, ved stortingsvalg. Moss hadde hatt kjøpstadsrettigheter siden 1720 og ble en egen kjøpstadskrets i 1914. Drøbak fikk kjøpstadsrettigheter i 1842, men hadde for få stemmeberettigede til å bli en egen bykrets, og måtte velge sammen med Moss, som var nærmeste kjøpstad.

Krets med Drøbak etter 1944
Ved stortingsvalget i 1844 ble Moss og Drøbak én krets, og denne valgte én representant i periodene 1845–1856 og 1865–1921 og to representanter i perioden 1857–1864. Ved stortingsvalget i 1921 ble kretsen slått sammen med Fredrikshald, Fredrikstad og Sarpsborg til en felles krets for kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker. Ved stortingsvalget i 1953 ble ordningen med egne kjøpstadskretser avsluttet, og Moss og Drøbak gikk inn i henholdsvis Østfold og Akershus fylker.

I februar 1905 innkalte fagforeningene i Moss til et fellesmøte i middelskolens gymnastikklokale, der både LO-formannen i Norge og en stortingsmann fra Tromsø Arbeiderparti på det sterkeste oppfordret arbeiderne i Moss til å danne en lokal avdeling av Arbeiderpartiet. Møtet endte da også opp med det.

Carl Jenssen med fra starten
I ”Moss bys historie” skriver Nils Johan Ringdal at det var svært mange arbeidere som møtte fram, men at det ikke er kjent nøyaktig hvor mange. Men jerndreier Carl Jenssen var til stede, og det var også Karl Johansen, som på den tida var bystyrerepresentant for Venstre. Han meldte seg inn i det nystiftede Moss Arbeiderparti, og dermed hadde partilaget allerede en representant i bystyret.

Carl Edvard Jenssen ble formann i Moss Arbeiderparti 1906 og satt i det vervet til 1910. Han omtales som en av mer kjente arbeiderhøvdingene i byen Arbeiderbevegelsen begynte å bli godt organisert tidlig på 1900-tallet, og den store industribyen Moss var et prioritert område for både Arbeiderpartiets og Landsorganisasjonens ledere. Carl Jenssen hadde tidligere stått på valglista til Det demokratiske parti, men fra 1905 var han Arbeiderpartimedlem. Han satt i bystyret fra 1907 til 1922 og lange perioder også i formannskapet.

Fulgte sosialdemokratene
Selv om Arbeiderpartiet var i sterk framgang, var det også sterke ideologiske stridigheter som preget partiet. De dramatiske, internasjonale begivenhetene ble også sentrale for arbeiderbevegelsen både på landsbasis og lokalt. Revolusjonen i Russland i 1917 spilte en helt sentral rolle. I november 1920 sto det en sensasjonell annonse i Moss Socialdemokrat: ”Undertegnede indbyr hermed til dannelsen av en sosialdemokratisk oppositionsgruppe.” Bakgrunnen var at Arbeiderpartiets ledelse hadde bestemt seg for ånholde en nær forbindelse til de revolusjonære kreftene i Russland og Tyskland. Det norske Arbeiderparti sluttet seg til Komintern (den kommunistiske internasjonale samarbeidsorganisasjonen).

Stridighetene i Arbeiderpartiet førte til tilbakegang i kommunevalget i 1919. I Moss toppet striden seg i mars 1921. Da ble det avholdt et stormende møte i Folkets Hus, og det endte med at opposisjonsgruppen, med en rekke av partilagets mest trofaste slitere, ble ekskludert.

Carl Edvard Jenssen, Anna Hagman, Arne Magnussen, Josef Litschi og Jens R. Schreiner måtte forlate møtet. Kort tid etter dannet de sitt eget parti; Moss Socialdemokratiske Arbeiderparti.

Kort oppsummert: Carl Edvard Jenssen døde 1923. Han var i en årrekke medlem av formannskap og kommunestyre i Moss, også en tid varaordfører, stortingsmann 1913-15. Dertil var han medlem i Moss vergeråd. Endelig var han formann i Arbeidernes kooperative handelsforening i 5 år.

 

Carl Jenssens vei går fra Melløskrysset ned til havna.

Kilder:
Moss Bys Historie, bind 3 (Moss 1994)
Moss Arbeiderparti gjennom 100 år. 1905-2005 av Per Edfeldt
Moss by leksikon Moss Dagblad