Strandsitteren artikler

Hvem var fru Blom?

Av Ole Peder Kjeldstadli
Arne Magnussen (1884-1970) var fagforeningsleder, politiker, avismann og borgermester/ rådmann i Moss. Han var født i Moss som sønn av adjunkt Magnus Andreas Magnussen (1853-1904) og Ingeborg Kristine Næss (1860-1894). Etter middelskoleeksamen i 1899 begynte han i Postverket som postbud og postekspeditør.

Arne Magnussen ble valgt inn i Moss Bystyre i 1910, 26 år gammel.
Det går mange historier om Arne Magnussen. Man vil ikke kunne påstå at rådmannen var utpreget praktisk anlagt, skrives det i boka
«Østfold – ille bra!», historier fra kommunalt liv og virke i Østfold samlet av Carl E. Wang og Oddvar Olsen. Og det ville også være en overdrivelse å si at han hadde spesielt utviklet sans for humor.

I lang tid var Magnussen formann for det som ble kalt «Varna skoles direksjon». Varna skole (tidligere Våk skolehjem) var en spesialskole drevet av staten på Østfold-byenes eiendom i Våler. Direksjonsmøtene fant som regel sted i bestyrerparet Karen og Harry Chr. Wiigs romslige stue i boligen deres på Varna. Under et møte, som vanlig suverent ledet av rådmann Magnussen, kom skolesjefen under behandlingen av en sak til å bruke uttrykket:

- Budsjett og budsjett, fru Blom!
Da bøyde Magnussen seg over til bestyrer Wiig ved siden av seg og spurte halvhøyt:
- Hvem er denne fru Blom som alle snakker om?

Kilder:
Arne Magnussens artikler lagret i Moss kommune. Mappe 3
«Østfold – ille bra!», historier fra kommunalt liv og virke i Østfold Samlet av Carl E. Wang og Oddvar Olsen. https://www.mas-kor.com/news/litt-fra-korets-historie/