Gårder i Moss

20 Kjellingsvik

20. . Navnet synes ikke at være kjendt nu. -- Kiellandtzwigh 1557. St. 38 b. Kiilingswiigh 1578. Killindtzuig 1593. Kieldingsuig 1599. Kiellingsuig 1603.1/1. Kiillingsuig 1612. Kieldingswiig (2 Gaarde, hvoraf den ene med Fuglewiig Schoug) 1723.

De ovenanførte ældre Anførsler angaa vistnok baade denne Gaard og No. 22. For intet af Navnene frembyder sig nogen rimelig Forklaring. Det eneste nogenlunde lignende Navn, Kjellasvik i Fjelberg (Kialasswiik 1326, DN. I 156) maa være forskjelligt. Det kan jo forresten nok være muligt, at Kjellings-, hvis Rigtighed nu ei længer kan prøves gjennem Udtalen, da det ikke bruges som Gaardnavn, er forskrevet, og at det kunde svare til det i RB. 224 anførte Kuirlætisvík. I dette Navn synes første Led at være kyrrlæti n., dannet af kyrrlátr, stilfærdig; det kunde saaledes betyde: den stille, rolige Vik (maaske tilhører Navnet opr. den nuv. Kongshavnbugt).

Tilbake til indeks