Fullt hus om "Verven "(Moss Verft)

Fullt hus om "Verven "(Moss Verft)

Igjen var det fullt hus da Moss Historielag inviterte til Historisk onsdag i Justus på Orkerød. Fra 2003 har en gruppe tidligere ansatte arbeidet med å samle og presentere materiale om den lange historien til bedriften, som i alle år har vært blant de store arbeidsplasser i Moss Industriminnet som ble trukket fram 21. januar var Moss Verft og dets betydning for byen ved Jan Eilert Bjørnstad, Fred Iversen og Egil Thømt. De snakket om viktige hendelser i bedriften som ble startet som Vogteverven ved Mossesundet i 1870. Virksomheten har skriftet eiere og navn flere ganger, i likhet med byggeoppdragene. Det begynte med seilskip og sluttet med gasstankere (Iglo Espo) og Ferge (Øresund)

En viktig milepel skjedde i 1961 da Kværner kjøpte bedriften og i 1969 da de kjøpte Rosenberg Verft i Stavanger og navnet ble Moss Rosenberg Verft AS. Etter de periodene fulgte en tid hvor produksjonen konsentrerte seg om de suksessfulle gasstankerne. Teknologien var helt epokegjørende når det gjaldt å fryse ned gass slik at den kunne fraktes i store mengder over lange avstander. Gasstankere etter "Mossekonstruksjon" produseres fortsatt i dag i flere land på lisens. Tallet ansatte på "Verven" varierte stekt i takt med konjunkturene. Rundt 1900 var det 100 mann, i 1920 ca 600, men bare få år etter på ca 80. I gasstankperioden var man opp i ca 1100 ansatte på det meste. Verven var i mange år byens største industriarbeidsplass.

Moss Verft etablerte etter krigen egen yrkesskole for de 20-25 læreguttene man tok inn årlig. Denne skolen som holdt til etter hvert på Betongen nord på Moss Verfts område. Både Bjørnstad og Iversen har mange år bak seg som tillitsvalgte og klubbformenn. Offisielt har man satt 1909 som stiftelses år for klubben, men den ble sannsynligvis startet noen år før.

Egil Thømt arbeidet på tegnekontoret og var med på utviklingen av gasstankere helt fra starten av.

Møtet onsdag var det tredje i sitt slag, og samlet ca 30 svært interesserte tilhørere. Mange hadde selv arbeidet på Verven eller hadde aner derfra.

Neste møte i serien er med Sverre Gulbrandsen og Nils Bjørnebekk. De skal fortelle om kommunens tekniske etater på 1970-tallet.

 

Historielagets leder Arild Johnsen takkier Egil Thømt, Jan Eilert Bjørnstad og Fred W. Iversen med blomster for foredraget om Verven. (Foto: Hugo Hansen)

Oddvar Aasen

Referent