Strandsitteren artikler

Det gamle sykehuset

DET GAMLE SYKEHUSET I SYKEHUSGATA 10

Av Kirsten Wiik

Det gamle sykehuset i Moss Byfogd Vogt nevner i sin hustru Olea Mathea Kock i lå der Frivillighetssentralen og Velferdssentralen har sine lokaler i dag – i Sykehusgata 10 ved kanalen. Huset eies nå av Moss kommune og drives i regi av Moss og Omegn Kvinneråd, hvis motto er "Gjør mot andre hva du vil andre skal gjøre mot deg." bok fra 1834 at da rådstuesamlingen 4.2. 1826 ga lønnsforhøyelse til 240 spd. til byens lege, fikk han samtidig plikt til å se til byens fattige, så vel i som utenfor sykehuset. Sykehuset lå under Fattigvesenet. Det begynte med at grosserer Haagen Christian Berg og 1806 ga bort Henrik Gerners gate 8 i Storgata (gml. matr. nr. 31, som ligger mellom Gude- gården og Gernergården) til sykehus for Fattigvesenet. Sykehuset hadde den gang tre sykesenger. Senere ble sykehuset byttet med et hus som lå på tomta i Sykehusgata 10 (matr. nr. 5), på Verlesanden.

I 1848 ble det gamle huset revet og og et nytt sykehus bygget. Sykehusgata 10 fikk da tolv senger fordelt på tre sykeværelser. Midt i 1880-årene ble det påbygd et fløiværelse for såkalte urolige syke. Større plass fikk man imidlertid først i 1901 da sykehuset ble utvidet med to nye sykeværelser, et operasjonsværelse og et badeværelse. Med det fikk sykehuset til sammen sytten sengeplasser.

Det viste seg imidlertid at heller ikke dette var tilstrekkelig for å ivareta behovene som ble stilt til et moderne sykehus. Sykehuslegen gikk derfor til Moss Sparebank og foreslo at det beløpet som banken hvert år delte ut til allmennyttige formål skulle settes av til et fond for et nytt sykehus. Slik ble det også. Sparebanken satte av et beløp som skulle utarbeide en plan og kostnadsberegne hva det ville koste å føre opp et moderne sykehus. I komitèen satt bylege J. Galtung som formann, frk. Kirsten Holst, bankdirektør Chr. Holst, dok- tor Holmboe og møller Rudolf Olsen. Kirsten Holst (1860-1925) var Kvinnerådets første leder fra 1904 til 1925. I dag er altså Kvinnerådet på de samme områder som frk. Holst var engasjert. Kirsten Holst blir beskrevet som en ruvende skikkelse i Moss.

Sykehusgata 10