Barnehagehistorien

Barnehagehistorien i industribyen Moss v/ Turid Thorsby Jansen, tidligere barnehagelærer i Moss og førstelelektor ved høgskolen i Vestfold. I foredraget belyser hun barnehagens langsomme framvekst fra det første  barneasylet som ble etablert på 1800 tallet i Storgaten 16 til den første kommunale barnehagen i 1970 på Ramberg. Hun diskuterer hvordan barnehagen kan ha forstyrret borgerlige familieidealer, husmoridealet og kjønnsroller