Gårder i Moss

23 Skipping

23. . Udt. sjippunn. -- or Skæphæimum DN. I 6, 1224 i Skæppæimom RB. 192. Schipping NRJ. I 24. Skieppenn St. 38 b. Skipenn 1593. Skipping 1599. 1603.1/1. Schiping 1723.

Skeppeimar, sms. med heimr; 1ste Led vel af samme dunkle Stamme som Skiptvet No. 85. Den usædvanlige Endelse i Nutidens Udtale er maaske ikke upaavirket af Tanken paa "Skippund". -- Skrivemaaden med -ing maa sikkert bero paa Misforstaaelse.

Tilbake til indeks