Rehabilitering av Torderød til byjubileet

Moss Historielag hadde onsdag 22. mars møte om rehabiliteringen av Torderød til byjubilleet i 2020 ved byantikvar Berit Kolden. Moss bystyre har bevilget 23, 5 millioner kroner over fire år til å sette hovedbygningen og parken tilbake til slik de var på begynnelsen av 1800-tallet. Sidebygningen vil få et utvendig vedlikehold.

 

Anlegget stammer fra 1760, og dagens hovedbygning ble sto ferdig i 1830. Chrystie-familien eide eiendommen til 1905. Bygget ble fredet i 1924.

I 1958 ble Moss kommune eier. Senere har bygningen blant annet rommet en husmorskole og i de siste årene MK Eiendom. Mest arbeid vil det bli i 2. etasje. I størst mulig grad vil rommene bli tilbakeført slik man mener de en gang så ut. Hovedbygningen er undersøkt av fagfolk, og blant annet har man funnet fram til originale tapeter. Parken vil bli ruset opp i tråd med Bjørg Alstads plan fra 1980-årene.

Målet med opprustingen er å sikre bygningen for byens befolkning og gi kommunen møte- og representasjonslokaler. 1. etasje vil rom bli leid ut til private sammenkomster mens 2. etasje kan brukes at foreninger til møter og arrangementer. Noen av rommene skal også inneholde møbler fra den tiden bygningen ble reist. Forprosjektet starter i vår, og restaureringsarbeidet i september 2018 slik at alt er klart til våren 2020.

Låven vil ikke bli gjenreist i denne omgang. Bystyret holder det åpent med tanke på hvilket behov for kommunale kontorer som melder seg etter kommunesammenslåingen i 2020.

Neste møte i Moss Historielag er onsdag 19. april. Da blir temaet gaven Moss Historielag vil gi til Moss og byens befolkning i anledning byjubileet.
Ref.