Strandsitteren artikler

1. mai-tog for barn i 1909

Av Ole Peder Kjeldstadli

Året før Arne Magnussen ble valgt inn i bystyret organiserte han et 1. mai-tog for barn i Moss. Magnussen forteller selv i en artikkel han etterlot seg at en venn, bosatt på Kambo, hadde sendt Moss Dagblad to bilder fra noe som kunne ha vært 1. mai- feiring i Moss. Vennen visste imidlertid ikke hvem som hadde tatt bildene, eller hvem taleren var.

Arne hadde fasit på dette spørsmålet. Bildene var fra
1. mai 1909, og taleren viste den unge og slanke Arne Magnussen som sto for det første barnetoget i 1. mai- dagens historie i Moss. Arne hadde selv fått en av byens bokhandlere til å ta fotografiene og selge dem som postkort. Arrangementet ble avviklet på Skarremyren ved fjellet der Bytåtnet skole nå ligger.

Bildene mangler
Vi har dessverre ikke bildene som det refereres til, men Arne Magnussen forteller selv at på begge bildene var det en del publikum. Damene var i fotside kjoler, slik moten var i 1909. Tenåringsgutter hadde luer på hodet, og det var flere voksne der med hvite luer – et var Moss Arbeidersangforening.
Moss Arbeidersangforening, som i dag kaller seg MAS, er et mannskor med solide tradisjoner som ble stiftet 11. april 1895. Koret har opphav i byens arbeider- bevegelse på 1800-tallet. I 1909 anskaffet koret fane, og denne ble avduket senere samme år.

Det ble rabalder
På spørsmål fra Moss Dagblad om Arne mintes noe fra den begivenheten, svarte han:
- Om jeg har, jo det skal være visst, det ble rabalder i Moss, det var uhørt at noe slikt kunne skje i vår by.
Magnussen beretter så om en høyremann, den meget konservative ingeniørkaptein Georg Gundersen. Han skrev et innlegg i Høyres organ, Moss Tilskuer. Her skrev han bl.a. - Skal vi virkelig oppleve at det skal gå sosialistisk barnetog gjennom gatene i Moss 1. mai?

Magnussen parerte dette med å si at artikkelen skjøt over målet. Det hadde aldri vært meningen å tale politikk til mossebarna anno 1909! Han forklarte videre at siden 1. mai falt på en søndag, ville komiteeen få i stand noe som kunne glede barna. Komiteens finanser var det smått stell med, men «gå i tog, fanetog», det var noe for barn! Og slik ble det! Det måtte bli barnetog.

Komiteen hadde en god medhjelper i det kjente medlem av Moss byggearbeiderforening, Anton Hansen. Han kunne ses på fotografiet med filthatt rett bak en flaggstang. Han var populært kalt «Fjerdings-huset» fordi han var født på Fjerdinghuset i Rygge.

 

Denne annonsen fra Moss Tilskuer lørdag 30. april 1910 kan tyde på at Arne Magnussen tok feil på årstallet for barnetoget.

1. mai-tog i 1892
Talen Arne M holdt var selvfølgelig ikke politisk! Han beretter endelig at «medlidende smil ble oss til del der vi i komiteen gikk gjennom Moss-gatene i spissen for barnetoget». Han forsto og følte da hvorledes de måtte ha hatt det, «veteranene fra 1892 1. mai-toget Moss. Det første!».
Dette skriver Arne Magnussen i sine «memoarer», artikler som i mange år sto lagret i arkivet i Moss kommune. De er senere transkribert av medlemmer i Moss Historielag. Formålet med transkriberingen var at de skulle gjøres tilgjengelige for allmenheten i forbindelse med 300-årsjubileet i 2020, men ingen har tatt opp hansken.

PS. Opplysningene om det første barnetoget i Moss på 1. mai 1909 er funnet i Arne Magnussens memoarer. I Moss Tilskuer er det før 1. mai i 1910 en  annonse hvor arragemntet med barnetoget er nevnt. Det spesielle med1. mai det året var at samme dag la skipet med Bjørnstjerne Bjørnsons kiste til i Moss på vei til Christiania. Det stoppet i Moss for at Bjørnsons familie skulle få bli med på ferden inn til hovedstaden. Magnussen var svært opptatt av Bjørnson, så det er rart at han ikke nevnet skipsbesøket hvis det var i 1910 det første barnetoget gikk. Magnussen skriver at det første arragementet falt på en søndag, og i 1910 var 1. mai en søndag, så det kan være at Magnussen har husket feil årstall.