Strandsitteren artikler

Værvengruppa- et skip blir til

ET SKIP BLIR TIL
Levende historie med Værvengruppa
av Kirsten Wiik

Værvengruppa, bestående av tidligere ansatte ved Moss Verft, har gjennom mange år samlet og bygget opp et betydelig materiale om skipsbyggingen ved Moss Verft. Siden begynnelsen av 2000 har gruppen også vært viktige pådrivere og aktører for å få mye av det kulturhistoriske materialet tilbake fra Aker Kverner.


Fotoutsnitt av utstillingskatalogen "Et skip blir til" (ikke identisk). Moss By- og industrimuseum. I katalogen er oversikt over Moss Verfts historie, skipsbygging, gasstankskip, lasteevne, arbeidstokk og skipstyper.

I 2003 hadde Værvengruppa omvisning på Værven og i et helt år, fra mai 2006 til mai 2007, holdt Moss By- og industri- museum utstillingen "Et skip blir til. Historiske glimt fra Værven". I utstillingen ble prosessen med bygging av skip presentert. Våren 2012 er museet igjen aktuelt med ny utstilling i tilknytning til Værven, får vi vite av karene i Vervengruppa. I august besøkte de Moss Historielag med et spennende kåseri om arbeidet ved Moss Verft, - eller Værven, som vi sier, og byggingen av skip. Vi får her bare med deler av innholdet av kåseriet.

Opprinnelig var det ni menn med i Værvengruppa. To er døde og to har sluttet. Nå er de fem igjen. Fire av dem tok turen til Moss Historielag, og vi fikk litt av en historie fra disse karene som representerer mye interessant historie fra Værven.

Fire av fem i Værvengruppa. Fra venstre: Einar Femtegjeld (70), Trygve Aas (74), Jan Eilert Bjørnstad (72) og Egil Thømt (80). Foto: kiwi.

Kåseriet var meget interessant. Karene i Værvengruppa fortalte historiene sine etter tur. Jan Eilert Bjørnstad koordinerte. Bjørnstad arbeidet ved Moss Verft fra 1953, først som platearbeider og siden som klubbformann og vernearbeider. Bjørnstad begynte i en tid da man på Værven tok inn lærlinger. På hans tid var det rundt 830 ansatte pluss 48 lærlinger, hvorav 24 på skolen og 24 i praktisk opplæring. I tillegg var det en del innleid personell som sveisere, malere m.v.

I 1961 begynte Kvernerkonsernet å kjøpe opp aksjer, og kjøpte til slutt opp samtlige aksjer, forteller Bjørnstad. Etter Kverners overtagelse jobbet Bjørnstad med eiendom. Utenfor kontoret hans sto det store tannhjulet som nå er plassert i første rundkjøringen i Helgerødgata på Jeløya.

Kverner solgte mange typer gasstankbåter og Trygve Aas var med å bygge dem. Gasstankbåtene gjorde det mulig for Kverner å være med, og det ble tatt patent på helt spesielle måter å frakte gass på. Aas arbeidet på Værven i to perioder, første gang 1954-59 og andre gang 1964-86. Det ble fraktet flytende nedkjølt naturgass fra raffineriene (Mongstad) i isolerte tanker.

Tannhjulet står i dag i rundkjøringen i Helgerødgata og kan ses fra fastlandssiden. Det sto lenge utenfor kontoret til Jan Eilert Bjørnstad på Moss Verft.

Arrangementet er bekostet av Vegvesenet i Østfold. Foto: kiwi.

Kverner var den første som fant måten å lagre den runde kuleformede gasstanken (kula), som går under navnet Moss design, og ble verdensberømt for det. Når man kjøler ned stål, så krymper det, og måten å lagre kula på i skroget ble kalt "ekvatorprofilet" eller mer direkte, dimensjonering av LNG-tankene i LNG- skip med ekvatorprofil under Moss Rosenberg Verft. Underveis forteller værvenkarene også om da nedturen for Kverner kom, og at byggingen av jernbanefergene for Svenske Järnveger var en feilsatsing og ble starten på "spikern i kassa" i 1986.

Egil Tømt jobbet på Værven fra 1951. Han var da ferdig med militæret og ville gå teknisk skole. Han begynte dermed som lærling. Han jobbet i Sverige en tid og begynte så på verftet. Han prosjekterte og beregnet og forteller at han fikk større ansvar etter hvert. Han husker godt det første skipet han fikk fullt ansvar for. Og slik er det med disse karene, - de husker skipene de har jobbet med. Det har vært lange prosesser. Som avdelingsingeniør fikk Thømt mer arbeid med spesifikasjoner, kalkyler m.v. og i forbindelse med garantier m.v. følges skipene i lang tid etter levering.

Noen av bygningene på Værven. Foto: kiwi.

Einar Femtegjeld startet sin karriere på verftet i 1956, først som lærling og så som fagansvarlig. Han var med å lage ikke- brennbar gass (nøytralgass). Dette er et område som Hamworthy er blitt gode på og blant verdens ledende. Han forteller også om de mange broene som ble laget på Værven. Verftet hadde også andre oppdrag. I forbindelse med en eksplosjon på en plattform utenfor Skottland, ble restene av den kjøpt opp og fraktet til Vyborg i Russland for opphugging av stålet. Balanseforholdet mellom USA og Sovjet under den kalde krigen var at USA ble gode på satelitter, som kunne veie opp til 6 tonn mens Sovjet var gode på raketter. Oppdraget til Kverner ble å bygge om plattformen fra Skottland til satelittoppskytingsplattform for russerne.

Værvengruppa synes alt i alt at de har hatt en interessant tid, og jobber videre med nye prosjekter. Nå jobber de med å få plassert en tank i Møllebyen.

Noen av bygningene på Værven. Foto: kiwi.