Strandsitteren artikler

Takk til Karin Behn Skjevestad for 26 år med Bryggerimuseum

Av Trine Lise Heilmann

I forbindelse med at Moss Bryggerimuseum ble nedlagt i september ble det holdt et arrangement. Her holdt Trine Lise Heilmann, som representant for eierfamilien til Moss Bryggeri, en takketale for Karin Behn Skjevestad, som gjennom alle år har vært ildsjelen bak museet.

 Kjære Karin
En STOR, varm og hjertelig takk for mangeårig og helhjertet innsats for Moss Bryggeri Museum. Fra meg og hele min familie. 26 år har gått siden åpningen den 30. juli i 1994. Jeg husker det godt, som en stor opplevelse. Med far og deg i sentrum for begivenheten.

 

Karin Behn Skjevestad (t.h.) fikk fortjente takkens ord av Trine Lise Heilmann. (Foto Privat)

I mange år hadde dere samarbeidet for å etablere et museum. Med deres gode kjemi dere imellom, og arbeidsglede, kunne åpningen finne sted med mange prominente gjester, 50 i tallet. Etter taler og korsang av Kor Artig i spisesalen her, kunne vi gå bort til inngangen i Portnerboligen, og far kunne erklære museet for åpnet ved å trekke opp en mosseøl, klippe snor og invitere gjestene inn for første gang.

Det var slutt på fars egen bryggerivirksomhet som han startet etter sin far i 1950. Han uttrykte i sin tale at det kjentes underlig å skulle ende på museum i levende live, det hadde han ikke sett for seg.

Samtidig som han ga en uforbeholden honnør til deg, Karin, for din iherdige innsats for å få etablert museet her i Gernergården. Han hadde, som sagt, avsluttet sin innsats som eier og daglig leder samtidig som han da innså at historien ville bli tatt godt vare på av en entusiast av de sjeldne, nemlig deg, Karin.

Du har alltid berømmet ditt gode samarbeid med far, og det varmer mitt Heilmann-hjerte nå og i det videre. Ditt arbeid og samarbeid med dine mange gode hjelpere er unikt. År ut og år inn har du og dere stått på for bryggerihistorien og industrihistorien i Moss. I lokalene her har dere frivillig bidratt til å spre kunnskap og entusiasme og inspirert publikum til å komme med sine innspill og gjenstander. Mange gode historier har blitt fortalt dere imellom i løpet av disse 27 sesongene, og hvert år har dere hatt ulike og aktuelle temautstillinger i et av rommene i museet. Imponerende!

Jeg har bodd i Gernergården i alle disse årene og fra 1982. Jeg har fulgt dere fra orkesterplass, selv om jeg slett ikke alltid har kunnet bidra praktisk.
Gernergården har i alle år vært et oppussings- og forvaltningsprosjekt som har tatt mesteparten av 

min fritid, og det ble også etter hvert et arbeid på heltid.
Men din tilstedeværelse, Karin, har vært og er en inspirasjon. Vi har hatt mang en god samtale, og kunnet samarbeide om både dette og hint, som for eksempel søknader om støtte, åpne- og lukkerutiner, gårdssalg, produksjon av kort, pamfletter, reklamemateriell og mye, mye mer.

Og en spesiell takk til deg for den enorme innsatsen du gjorde for å registrere og katalogisere gjenstander og dokumenter herfra i samarbeid med Moss by- og industrimuseum, ved Torill Wyller, i flere 100 år gammelt støv, fra loft til kjeller. Jeg tenker dere kjente på det. Det arbeidet ble kronet med ytterligere hell da nåværende leder for by- og industrimuseet, Bård Alsvik, hentet ut flere billass, jeg husker 5, med arkivmateriale, samt de antikvariske protokollene, som er en enestående samling for ettertiden. Verdien av det materialet forsto Bård Alsvik umiddelbart, og takket være ditt bidrag og medvirkning er nå alt digitalisert og bevart. Fantastisk!

Det har vært en flott reise sammen med deg i disse årene, og du har på tross av helseutfordringer og andre viktige gjøremål for byen, vært på veien, vært på ballen i din uopphørlige kjærlighet til bryggerimuseet. Ja, jeg kaller det kjærlighet, en hengivenhet, entusiasme, en varme, som bare varer og varer. Jeg er ydmyk og svært takknemlig, og har med familien i mine takksigelser. Men alt har en ende selv om pølsa har to, og vi samarbeider med deg, Karin, om hvordan fortsettelsen kan bli. Om mulig.

Vi har arbeidet med det lenge, og det er lysning i sikte, håper jeg. Du står fritt i å delta i det arbeidet, men alle dine innspill er av stor verdi. Vi prøver, min familie sammen med deg, å finne egnet lokale og mulighet for videre drift. Vi samarbeider også meget godt med de nye eierne, Fauna Eiendom AS og deres daglige leder Rasmus Os. Han viser genuin interesse for bryggerihistorien, industri- historien og for utviklingen av Moss by. Med andre dyktige medspillere, som Fred Willy Iversen, og ikke minst Moss kommune håper vi å være i mål innen utgangen av mars 2021 da vi må være ute av lokalene her. Alt er usikkert per i dag, men vi jobber for saken og håper det beste.

Sommersesongen 2020 er på det nærmeste slutt, dere har en aller siste sjanse før kl. 15 i dag, da stenger Moss Bryggeri museum sine dører for publikum i sine opprinnelige lokaler etter 27 sesonger med deg i spissen, Karin. Det er vemodig, det er nødvendig, og du har selv gitt uttrykk for at du ønsker å takke av etter alle disse årene sammen med de gode hjelperne dine.

Din kunnskap, din kompetanse og ikke minst glede over å formidle alt du kan og vet sammen med dine medarbeidere, kan jeg, vår familie og byen, bare rope et rungende hurra for. Mossianaprisen i 2015 var et fysisk bevis på innsatsen din, og er så vel, vel fortjent.

Gode klemmer som takk til deg og alle dine hadde vært så naturlig, men en blomsterhilsen må være det konkrete uttrykket for vår takknemlighet og glede så langt – her og nå.