Gårder i Moss

10.3 Guldholmen

10,3. . Udt. gullhå£men.

Se Trøgstad No. 148,8.

[Utdrag fra Trøgstad

148,8. Guldberg. Udt. gullbær. -- i Gulborghom RB. 147. Guldberrig 1616. 1ste Led i Navnet kan være Adjektivet gulr, gul, eller ogsaa gull n., Guld. Det sidste Ord findes temmelig ofte som 1ste Led i Stedsnavne, maaske i forskjellige Meninger; ialfald i mange Tilfælde er dog vist Betydningen: noget indbringende, værdifuldt, fortræffeligt (godt som Guld). Guldberg ellers Gaardnavn i Eidsberg og Fjeldnavn paa et Par Steder. -borghom i RB. b.1,s.26  sikkert Feil for -berghom, skjønt borg som sidste Led i et Navn her kan gaa over til -berg.]

Tilbake til indeks