Strandsitteren artikler

Hotel Refsnes gods.

Hotell Refsnes Gods har denne omtalen av Edvard Munch lagt ut på sin Facebook-side:

Edvard Munch er svært populær i utlandet, det så vi etter at hotellet i 2005 hadde innbrudd i "Restaurant Munch". Det kom henvendelser fra nær sagt hele verden. Det var intervju på canadisk TV, og oppslag i aviser verden over. Det ble registrert over 10.000 artikler på internett de første tre dagene etter tyveriet! De tre bildene som ble stjålet er nå på plass igjen. Riften i portrettet av August Strindberg ble fagmessig reparert før det igjen ble hengt opp.

Refsnes Gods' "Restaurant Munch" har ikke bare i navnet, men også i kunsten, viet Edvard Munch (1863-1944) spesiell oppmerksomhet. "Restaurant Munchs" syv originale verker "Selvportrett", "August Strindberg", "Selvportrett i skygge", "Ung kvinne", "I blå kjole" samt "To mennesker" gir alle et umiddelbart inntrykk av at menneskene Munch har skildret ikke er uniformerte samfunnsdukker, men mennesker med kropp og sjel som puster, føler, lider og elsker.

Munchs far, Christian Munch, var militærlege og nedstammet fra en av Norges mest dannede slekter med geistlige, intellektuelle og kunstnere. Faren døde da Munch var 26 år. Munchs mor, Laura Cathrine Bjølstad, var kjøpmannsdatter fra Fredrikstad som etter å ha født 5 barn, døde av tuberkulose da Munch var 5 år. Munchs søster, Sophie, døde da Munch var 14 år, og noen år senere døde Munchs bror, Andreas, senere døde også Munchs søster Laura. Munch slet mellom de voldsomme brytningene som oppsto i
spenningsforholdet mellom på den ene siden sykdom og død i familien og en streng religiøs oppdragelse av en meget nervøs far, og på den annen side en sterk trang til selv å møte livet med åpne øyne og livsbegjær. Frem fra denne spenningen vokste Munchs kunstneriske erkjennelser med vekkelsen av begjær, kjærlighet og glede, svinnende kjærlighet og sorg – og til slutt død. Tidlig var Munch bestemt på at hans kunst ikke bare var til for kunstens skyld, men at han hadde noe på hjertet som skulle komme menneskene til gode. Munch ville ofre seg for kunsten.

Munch ønsket å være sann i sin forkynnelse, og like etter faren død i 1889 nedtegnet han hva som i ettertid omtales som St. Cloud-manifestet:
"Der skal ikke længere males interieurer og folk som læser og kvinner som strikker. Det skal være levende mennesker der puster og føler og lider og elsker... Jeg skal male en række slike billeder, folk skal forstå det hellige ved det og de skal ta hatten af, som i en kirke."

Tre Munch-bilder stjålet

Edvard Munchs akvarell "Blå kjole" og to av hans litografier er stjålet fra hotellet Refsnes Gods i 2005.De grafiske verkene som ble stjålet fra Refsnes er et selvportrett og et portrett av Strindberg, men det største tapet er "Blå Kjole", en akvarell fra 1915.

  

Knut Forsberg i auksjonshuset Blomqvist sier til Aftenposten at "Blå kjole" kan være verdt rundt én million kroner. De to andre bildene er verdsatt til opptil 300.000 kroner.