Strandsitteren artikler

Malerikonkurranse om beste Mossebildet

Av Arve Tomt Gundersen

I januar 1901 hadde overlærer Richard Olsen, kjent for blant annet boken «Fra det gamle Moss», en idé om å forevige byen for fremtiden. Han ønsket å lage et maleri av Moss som kunne vare i lang tid. Anledningen var den nylige overgangen til år 1900. 

Den tidligere statsråden og ordføreren Johan H. P. Thorne, som på dette tidspunktet bodde på Evje, syntes at dette var en god idé og ønsket å sponse konkurransen. Han hadde lest om forslaget i Moss Tilskuer og svarte således;

«Min hustru og jeg, der nærer varm Interesse for Moss By, tilader os, efter Gjænnomlæsningen af Hr. Overlærerens Artikel i Moss Tilskuer at stilde til deres dispotion et Beløp af indtil Kr. 1000.- til Anskaffelse af et Maleri af Moss by, udført af Dem Foreslaaet».

«Prospekt av Moss»
Det tok ikke lang tid før det var utlyst en malerikonkurranse i Moss.
Tittelen skulle være «Prospekt av Moss». Det var en offentlig konkurranse med utlysning i hele landet, og mange kunstnere deltok. 20. juni 1901 sto syv kandidater igjen. Det var maler Holter, mossing og landskapsmaler Andreas Singdahlsen, Karl Nilsen, mossebosatt Jacob Kielleand Sømme, Løkke, Bruun og Arne Hjersing. Alle var kjente for tidligere verk.

Ved en enstemmig beslutning fra den kommunale bedømmelseskomiteens møte den 22. juni 1901 ble Arne Hjersing sitt motiv, sett fra berget bak Verket, valgt som vinneren av konkurransen. 200 år senere enn Jacob Coning som hadde stått på den samme plassen og malt Moss. På de neste plassene var Andreas Sigdahlsen og Karl Nilsen, som begge vant 100 kroner.

Maleriet som ble valgt var et imponerende syn av Moss fra en høyde ved Verksåsen med sjøen i bakgrunnen og fabrikkene i forgrunnen. Det er et unikt syn på byen, og maleriet var en verdifull påminnelse om hvordan Moss så ut på den tiden.

Ikke helt fornøyd
En som ikke var spesielt fornøyd med vinnerbildet var kunstneren M. B. Landstad, den eldre. Har sier i et leserinnlegg til Moss Avis i 1901:

«Et høist intetsigende Billede, der det ikke forteller nogetsomhelst om byens og dens karakter. Det er en klynge oplinijerede Huse med Tilbehør.
Ikke et eneste Vindu mangler. En vel afpudset graabrun Fabrikpibe rager op over Nøiagheden fra Nogle grønlige Dotter, der vistnok forestiller Vegetasjon. Hvad der har bestemt Byen Moss til at belønne dette Arbeide med en Præmie er ubegribeligt. Maaske er maleren fra Moss og byens eneste maler. Nogen kunstnerisk Grund til Belønning eksiterer der ikke»

I ettertid
Motivet ble senere trykket opp som et postkortmotiv i 1901. Hjersing, som ikke hadde noen kjennskap til Moss, malte samtidig et annet motiv av Konvensjonsgården til egen samling. Han var født i Saltdalen i 1860 og bodde i Oslo store deler av livet. Hjersing spesialiserte seg på å male by-prospekter.

Maleriet ble hengende i Thornes bolig i mange år, men blant de mange gavene han donerte til byen, donerte han også dette maleriet som i dag henger i rådhuset. Det er en flott påminnelse om byens historie og betydning for norsk industri.

Det er også mulig å se dette maleriet forstørret på en vegg hos Moss By- og Industrimuseums nyeste utstilling.

 

Fototekst:
I 1901 vant Arne Hjersing konkurransen om bymaleri av Moss. På maleriet ser vi Verket i forgrunnen, celluloseskorstein i bakgrunnen til høyre. Midt på bildet: alle møllene på rekke og rad. Originalen henger i formannskapssalen.