Gårder i Moss

26 Orkerød

26. . Udt. årkerø. -- Vrøykiarudh DN. IX 273, 1445 Aerckerrødt St. 38 b. Orrikerød 1593. Orockerudt Nils Stubs Op- tegnelsesbøger S. 145. Arackerudt 1599. Orkerud 1603.1/1. Orckerøe 1612. Aarckerød med Taraldrød 1723.

*Órœkjuruð, af Mandsnavnet Órœkja ("den uvorne"). Dette Mands- navn findes brugt nogle Gange paa Island; fra Norge kjender jeg det kun i et enkelt Exempel (Vrøcke, en Mand paa Finnø i Ryfylke, nævnt i et Skatte- mandtal ved 1520).

Tilbake til indeks