Strandsitteren artikler

Gaver fra Peterson-familen

Gaver fra Peterson-familien til kommunen(e)

Av Arild Johnsen

Peterson-familien har gjennom tidene vært meget «rause» i sine gaver til kommunene Jeløy og Moss.

Resultat av bybranner
Bybrannen i 1881 avsluttet en periode som knyttet familien til byens torv. Da brant deres staslige hus, bygget opp etter brannen i 1808, ned. Familien avsto hele eiendommen, som hadde vært i deres eie siden Momme Peterson flyttet hit i 1798, til kommunen uten erstaning. Tomten ble gitt under forutsetning at den skulle bli byens nye torv. Her ble også byens «kjøttbasar» bygget. På taket fikk man en offentlig park og et utsiktssted. Etter brannene i 1808 og i 1881 ble det foretatt betydlige utvidelser av gatene i byen; I 1808 av Konggaten fra Storebro til torvet, noe Momme

Peterson tok initiativet til, og i 1881 av vegnettet fra torvet helt opp til Klostergaten.

Fra kongsgård til gamlehjem
I 1869 kjøpte Th. Peterson Rosnes og begynte å fullføre eiendommen som familiens landsted. Gården ble en kjært sted for familien, hvor de tilbrakte mange somre fram til den ble skjenket som gave til Jeløy kommune som gamlehjem i 1930. Konsul H.B. Peterson ble født på landstedet Rosnes

17. mai 1876. Hans datter Nini var også født der, i 1903. Hun ble gift Mollatt. Familien, med Momme Peteson i spissen, hadde da fra 1814 bygget opp Grønli med et praktfullt park - og hageanlegg. Det var i familiens eie fram til 1902.

  

Maleri av John William Edy fra Rosnes i året 1800 med utsikt til Moss Jernverk og byen. Fra 1723 og utover ligger Rosnes som en ødegård under Moss Jernverk.

Gamlehjem som gave til Jeløy
Rosnes ble 29. mars 1930 skjenket til Jeløy kommune av firmaet M. Peterson & Søn. Det var konsul H.B. Peterson som overdro hovedbygningen med nærmeste omgivelser omkostningsfritt til kom-munen ved ordfører Halfdan Kildahl. Det Petersonske Gamlehjem ble innviet med en fest i februar 1931 med ca. 60 personer til stede. Ved festen holdt ordføreren en tale hvor han takket for gaven. Konsul Peterson sa i sin tale blant annet: «Vår familie har vært knyttet til denne bygd og har levet gode og lykkelige dager her.» Den vakre nyoppussede hovedbyg-ningen med anneks og en nydelig hage ble aldershjem for 20 eldre.

Rosens’ videre skjebne.
I 1977, 47 år etter overdragelse, vedtok bygnings-rådet i Moss å rive den gamle hovedbygningen til fordel for bygging av en ny eldreinstitusjon. I dag er området utviklet videre til å bli en fullverdig og velfungerende institusjon med boliger.

Kilder:

Firmaet og Familien: Peterson og familien. Januar 1935.

Lokal historien om Krapfoss. September 1995.

 

 

Kopi av artikkel fra Mossemagasinet 1993 om Rosnes på Jeløya, skrevet av Merete Kildahl. Hun er oldebarnet til ordfører Halfdan Kildahl som mottok Rosnes som gave på vegne av Jeløy kommune.