Strandsitteren artikler

Utsmykking av byen. Biørn Biørnstads legat.

Av Arild Johnsen

Det er vel kjent for en del av oss som har arbeidet med forskjønnelse av byen, at vi har hatt et legat som har finansiert et tyvetall gaver i en periode fra 1972 til 2015. Dette legatet ble stiftet etter skipsreder Biørn Biørnstad død i 1963 og heter: Biørn Biørstads Legat for Utsmykking av Moss By. Legatet og er fortsatt aktivt med Per Andreas Vogt som leder.

Hvem var skipsreder Biørn Biørnstad ?
Man kan ikke beskrive skipsrederens virke i Moss uten å komme inn på Bjørnstad familien og dere tiknytning til Alby gård. Fra 1900 kom Biørnstad familien inn i gårdshistoien og i 1943 overtok Biørn Biørnstad Alby. I 1953 ble rederikontorene flyttet til Moss. Det sies at hans hjertebarn ble Alby fremfor båtene. Det var Alby som kom han nærmest. Hans interesse også for byen kom til utrykk ved hans donasjon på kr. 400.000 til et kunstgalleri i Moss. Han drev Alby som et mønsterbruk helt fram til sin død.

Tilbud til Moss kommune om kjøp av Alby.
I juni 1963 ble det fra Biørn Biørnstads dødsbo fremmet et tilbud til Moss kommune om å kjøpe Alby ei- endommen for kr.3.200.000. Eiendommen var på 880 da. herunder 400 da. dyrket mark. Bystyret behandlet saken i møtet 3.september 1963 og vedtok kjøp av eiendommen. En pådriver for å få dette kjøpet satt ut i livet var høyesterettsadvokat Jens Fr. Galtung som på vegne av skipsreder Biørn Biørnstads dødsbo fremmet et tilbud til Moss kommune for kjøp av eiendommen. En aktiv medspiller var også fru Tupsi Galtung. Fru Galtung ble en mangeårig leder av legatet for utsmykking av Moss By.

Etter hvert som kjøpet formelt var i orden ble den summen Moss kommune ga for gården på kr. 3.0 mill. kroner satt in i Biørstadlegatet som grunnkapital. Omregnet til dagens verdi ville dette ha utgjort ca. 36. mill.kroner.

 

Hvilken funksjon har legatet hatt for utsmykkingen av byen?

Dette legatet ga i tidsrommet 1972 – 2015 gaver til et tyvetall prosjekter.

I det etterfølgende gjengis gavene på over kr. 100.000:

Anlegg:                                                Gavebeløp:

Fontenen på Sjøbadet

kr.

2.000.000

Nesjars fontene ved Rådhuset

kr.

1.635.000

Midtsommerdans ( Nina Sundbye)

kr.

939.000

Glassmaleri Jeløy kirke

kr.

405.000

Badebrygge Sjøbadet

kr.

200.000

Belysning i Kanalparken

kr.

160.000

Klovnen ved Sykehuset (Nina Sundbye)

kr.

150.000

Narcissist/Knuten i Rådhusparken

   

( Kristian Kvakland )

kr.

150.000

Tunet på Alby med byste av

   

Biørn Biørnstad

kr.

110.000

Torderødparken v/Tordsrøds venner

kr.

100.000

Det er i alt 12 store og mindre gavebeløp mellom kr. 10.000 og kr. 70.000.

Konklusjon:
Det er vel ikke tvil om at gavene fra Biørn Biørstads legat har preget og preger byene vår til dags dato. Jeg har valgt å skille ut alle gavene med verdi over kr.100.000. Gavene har vært er med på å forskjønne byen vår, både i gågata, rundt Rådhuset, ved Sjøbadet og i Kanalparken, Torderødparken og ikke minst tunet på Alby.

Bakgrunn for denne artikkelen er hentet fra : Bystyresaker fra Eiendomskjøp Alby gård.1963. Sak nr. 43: Eiendommen «Alby»
Gnr 7,bnr. 1.

Opplysninger over gavene er gitt av leder av legatet Per Andreas Vogt.