Gårder i Moss

39 Gjerrebogen med Krafoss

39. med Krafoss. Udt. jérrebauen. kra:fåss. -- Krappefos Reg. 26, 1491. b.1,s.358  Om Gjerrebogen lader sig intet sige, naar man ikke har Navnet i gam- mel Form; sidste Led er det ved Skiptvet No. 28 omtalte bugr og maa sigte til en Bugt i den nærliggende Indsø eller Elveudvidelse. -- Krafoss er, som det sees af den anførte ældre Form, Krappifors, Trangfossen, jfr. Trøgstad No. 111 og Skiptvet No. 28,4.

[Utdrag fra Trøgstad og Skiptvet

Trøgstad 111. Kreppa. Udt. kræppa. -- i Kræppo RB. 151. i Krepp- unni RB. 119. Kroppenn St. 7. Kreppen 1604.1/4. 1612. 1723.

Kreppa f. Oftere forekommende Stedsnavn; betyder: Snevring (af krappr, trang). Ligger ved Enden af en trang og dyb Dal.

Skiptvet 28. Bogen. Udt. bó1gen. -- i Bughenom RB. 136. 174. Boenn St. 5. Bogenn St. 17. Bougenn 1600.1/2. Bogen 1640. Bouind 1667. Bougen 1723.

Bugrinn, af bugr m., Krumning. Har Navn af, at Gaarden ligger ved en Elvekrumning.]

Tilbake til indeks