Løse Kulturminner - Moss

Arkeologiske tilvekstkatalog - Moss kommune - Løse kulturminner

 

Tilrettelagt for Mosshistorielag.no av Ketil Johansen.

185.
En Brystharnisk af Jern; a. Brystpladen omkring kanterne ziret med forgyldning og midt foran Fredrik IVs Navnetræk forgylt mellem tvende overkors lagte grene; b. Rygpladen ligeledes forgyldt over Randen; Harnisket i det Hele er af tykt Jern, overmaade tungt og, som det synes, gjort til en svær Person; har været opbevaret paa Moss. 

--------------------------------------------------------------------------------

243.
Stenøxe uden Skafthul, 19,6 cm. lang, et smukt, stort Exemplar af Typen [Rygh fig.12]NO. 12, med stærkt ovalt Tversnit. Sleben ved Eggen; Bredden er 6,6 cm. F. paa Dillingøen i Moss Sogn og Pgd., Smaalenene. 14904. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
317.
En tøndeformet Glasperle af sort Grundfarve med hvide Flammer, f. paa Søndre Dillingøen i Moss Pgd., Smaalenene. 15013. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
82.
Stenøks uden skafthul, aftyndet i den øverste del for lettere at kunne skjeftes, ligesom Müller 71. 17,5 cm. lang, 6,4 cm. bred i eggen, indtil 6,2 cm. tyk. F. paa Vestre Dillingmoen, Moss s. og pgd., Smaalenenes amt. 19508. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
196.
Flintøks nærmest Müller 60, men kun sleben ved eggen, dog er fremstaaende partier bortslebne paa bredsiderne, lidt beskadiget i eggen. Vel 14 cm. lang, 5,1 cm. bred, 2,4 cm. tyk. F. paa Kjosebotn, Moss pgd., Smaalenenes amt. 19662. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
9.
Stenøks med skafthul, temmelig flad, simpelt arbeide, 25,2 cm. l. F. paa Dillingøen, Moss landsogn, Smaal. (20009). 

--------------------------------------------------------------------------------
 
41.
a) Flintsag, liden, med ret eg og rundet ryg, 8,8 cm. l3,2 cm. br.
b) Flintsag, endnu mindre, af samme form, 7,5 cm. l. 2,6 cm. br. F. paa Kambo, Moss landsogn, Smaal. (20041). 

--------------------------------------------------------------------------------
 
25.
Bladformet liten pilespids av hvit flint, avbrutt i begge ender. Eggene omhyggelig retucheret. Nuværende længde 4 cm. F. 1917 av bygningsingeniør O. F. Aubert, Moss, i stranden paa Rosnestangen som ligger like utenfor Moss bys grænser paa indsiden av Jeløen, Moss landsogn, Smaalenene. Efter finderens oplysninger ligger findestedet 1,8 à 2 m over nuværende vandstand. Gave fra finderen, bygningsingeniør O. F. Aubert. (22041). 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 23957.
Skibsfunn fra nyere tid fra Vangen (gnr. 10, bnr. 8), ved Tronviken på vestsiden av Jeløy rett overfor Gullholmen fyr, Moss landsogn, Østfold.
a). Rundt fat av bronse med rette, lave, svakt utoverskrånende sider og med utbrettet 0,9 cm bred munningsrand. Fatet har spor av forgylling, så vel på innersiden som på yttersiden. Det er sprukket på flere steder på overgangen mellom bunn og sider og på et av disse steder reparert ved en påloddet 5,9 cm lang lapp av bronse. Fatet kan vanskelig tidfestes sikkert. Direktør dr. Thor Kielland mener at det er fra 16. århundre og muligens yngre, mens dr. philol. H. Grevenor antar at det snarest er fra det 17. århundre, men mulig kan være ennå yngre. Diameter 25,1 cm. Fatets høyde 4,4 cm.
b). Et 28 cm langt stykke skinn som er bøyet sammen så det nå er 8,5 cm bredt i den ene ende og 10,5 cm bredt i den annen ende. Det er sammensydd i den ene langside, så det dannes et strømpelignende plagg. Stykket var lysegult da det fantes, men er blitt sort ved prepareringen. Løst foreligger 7 mindre skinnlapper, deriblant en lisse som har vært anvendt ved sammensyningen av skinnstykkets ene langside.
c). En deldrev av nauthår til tetning av skibet.
d). To fragmenter av grovt ulltøy.
e). En del fragmenter av tynt taug.
f). Platen til en klinknagle av jern. Størrelse 2,1 x 2,5 cm.
g). En 9,4 cm lang, tynn firsidig trepinne som er tilspisset i den ene ende og avbrutt i den annen.
h). En rund trenagle, som nå er avbrutt i den ene ende. Kokt i alun. Nåværende lengde 10 cm. Tykkelse 1,4 cm.
i). En 19,5 cm lang trepinne som er tilspisset mot begge ender. Kokt i alun. Tykkelse på midten 2 cm.
k). En del fragmenter av dyre og fiskebein.
l). Fragmenter av skjell. Funnet ble gjort tilfeldig i mai 1926 av to menn fra Jeløy, som begynte å grave omkring stavnen. Da de fant rester av et skib ble funnet meldt til Samlingen, som den 18. mai og følgende dager foretok en prøvegravning på stedet under professor A. W. Brøggers ledelse. Fnnnet ble meldt til Samlingen av hr. Alfred Gustavsen og maleren Jacob Sømme, Jeløy. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
47.
Liten cirkelrund ringspenne dannet av en tynn, trinn bronseten. Ringen er prydet med 4 uregelmessig anbragte knopper, bestående av trinne bronsetråder som omklamrer ringen. Til ringen er festet en lang torn, noe lengre enn ringens diameter. Tverrmål 3,8 cm. Funnet på gården Torderød (gnr. 1, brnr. 1), Jeløy, Moss pgd., Østfold, ved gravning i kjelleren under en gammel bakerovn, dypt nede i jorden. Gave fra ingeniør Einar Morterud, Jeløy. (25 125). 

--------------------------------------------------------------------------------
 
50.
Buttnakket trinnøks av grå, finkornig bergart med tykk, helt butt nakke. Øksen som er helt prikkhugget har noe tverr egg som står helt skrått på lengdeaksen. Litt skadet i det ene egghjørne. På hver side er en lang, tynn flis sprunget av. Lengde 14,3 cm., største tykkelse 5,3 cm. Funnet i Refsnesalléen, Refsnes, (gnr. 11, brnr. 1), Jeløy, Moss pgd., Østfold. Gave fra platearbeider Meinich Christiansen, Moss. (25 128). 

--------------------------------------------------------------------------------
 
25456.
Liten kjerneburin av grå, spaltet flint med lange avspaltninger langs siden. Funnet oppe i skogen ved Gjerrebogen på Krapfoss (gnr. 39), Jeløy, Moss s. og pgd., Østfold. Gave fra Johan Olsen Krapfoss ved skolebestyrer Arvid Fuglaas, Krapfoss. 

--------------------------------------------------------------------------------
 

27798.
Fragmentarisk øks av grå bergart om lag av type som H. Gjessing: Rogalands stenalder, fig. 82, men noe større og mer regelmessig enn typeeksemplaret. Øksa er omhyggelig slipt med fint hvelvete sider og pent avrundet eggparti. Øksa er defekt ved det at minst 1/3, nærmest nakken er slått av. Nåværende lengde 17,6 cm, bredde over eggen 7,6 cm, tykkelse 4,9 cm.F. på Dillingøya (g.nr. 35, br.nr. 1-3), Vannsjø, Moss s. og pgd., Østfold. Øksa lå ca. 150 m fra husene vest for disse, vel et spatak djupt. "Like ved ble funnet en gjenstand, kanskje et skaft, som imidlertid smuldret opp." Gave fra Erling Harlo Yven. Greåker st. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
30133.
Kølle av mørk grå finkornet bergart av typen [Rygh fig.46]R. 46,uregelmessig rund. Skafthullet har tosidig boring. St.diam.9,1 cm, tykkelse 4,8 cm.F. 1961 på Fuglvik (g.nr. 13, b.nr. 1), Moss s. og pgd.,Østfold, ca. 300 m Ø for våningshuset på b.nr. 1. Den lå ca. 8m dypt i et grustak og ble funnet under arbeid med opplessing av grus. Gave fra finneren, Jakob Navestad, Fuglvik gård, Jeløy pr. Moss. Innkommet ved Reidar Hiis, Fuglvik gård, Jeløy, Moss. 

--------------------------------------------------------------------------------
 

31435.
Nærmest mandelformet stykke lys grå flint med spissovalt tverrsnitt. Kraftig knust retusj langs kantene, muligens et skraperedskap. Lengde 8,9 cm, st. bredde 3 cm. F. i Horsensgt. 1, Moss, Østfold. Kom for dagen ved planting av et tre i hagen på Asbjørn Brunvolds tomt, i et gruslag over leire i 20-25 cm dybde. Innlevert som gave fra finneren, Finn +refjord, Oslo. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
32045.
Øks av skifrig gabbro. Firsidig, tynnakket. Spisser noe til mot nakken som er skrått tilslipt fra begge bredsidene og noe skrå. Oversiden er hvelvet, undersiden plan. Eggen er skarp, tverr og svakt hulegget. Omhyggelig slipt over det hele med enkelte avskallinger. Av form minner den om Hinsch, U.O. Årb. 1951/53, s. 40, fig. 5. Lengde 18,8 cm, bredde ved eggen 6,6 cm, bredde ved nakken 3,1 cm, tykkelse 2,3 cm. Funnet for ca. 50 år siden ved jordarbeide ca. 1/2 m dypt i jorden på Bevøy (g.nr. 19), Moss s. og pgd., Østfold. Gave fra finneren dr. Groth. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
34241.
Tykknakket flintøks, 16 cm lang, 5,5 cm over eggen, st.br. 3,9 cm. Grovt tilhugget med slipespor ved eggen. Noe skadet i nakken. Funnet i stranden ved KONGSHAVN på NORDRE JELØY, MOSS k., ØSTFOLD. Innkommet gjennom Rakkestad Bygdetun. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
36199.
Øks fra middelalder. L. 16,5,cm, b. over egg 12,5 cm. F. av Olav Olsen, Refneskrona 6a, 1500 Moss, med metalldetektor 20 cm. under overflaten på Kadettsletta, Søstranda (V.Nes 18/1), Jeløy s.p. Moss k. Østfold. Aks.nr.ma 1984/3. 

--------------------------------------------------------------------------------

C.36888.
Temmelig forvitret, tverregget trinnøks av grønnstein, med rundovalt tverrsnitt og spiss nakke. L: 14,9 cm. Funnet på TORBJØRNSRØD SKANSE av TORBJØRNSRØD, (38/3), MOSS k., ØSTFOLD. Øksen ble funnet oppe på vollen foran den nordligste av skansestillingene i september 1985 av Pål Borsheim, Slalombakken 5 C02, 1500 Moss, og Terje Buen, Snekkerfaret 10d, 1500 Moss. Funnstedet må være sekundært. 

--------------------------------------------------------------------------------
 

C.37057.
Velbevart fiskesøkke av mørk, sterkt glimmerholdig steinart av den pæreformede typen med en midtgående fure, meget grunn. Stl: 13,7 cm, stb: 7,2 cm. Funnopplysninger sier: "Funnet på Alfsen og Gundersons industritomt ved Pætterødkrysset, der veien svinger opp til sykehuset, men på venstre side av hovedveien", MOSS by, MOSS s.p.k., ØSTFOLD. Edm. Rees samling. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
C.37525a-ag.
a) Hjerteformet pilespiss av flint med konkav basis, overflateretusjert. St.m: 3.6cm.
b) 2 tangespisser av type A1 av flint. St.L: 4.3 og 3.5cm.
c) Tangefragm av enegget pilspiss av flint. St.m: 3.8cm
d) Fragm av tangespiss, med retusj langs tangen og langs høyre egg og odd. St.L: 4.3cm.
e) Tangespiss av flint av type B. St.L: 4.9cm.
f) 2 fragm av tangespisser av type B av flint. Den ene er svært vannrullet. St.L: 3.9 - 5.1cm.
g) Tangespiss av type C av flint. Tangen er avbrutt. St.L: 6.5cm.
h) 2 borspisser av flint. St. L: 3.1 - 4.4cm.
i) Fragm av borspiss av flint. St.m: 4.0cm.
j) 2 skiveskrapere av flint. St.m: 2.8-6.0cm.
k) 4 retusjerte flekker av flint, hvorav 1 brent. St.m: 3.1 - 7.9cm.
l) 6 retusjerte flekkefragm av flint, hvorav 1 brent. St.m:3.2 - 5.7cm.
m) 8 retusjerte avslag av flint. St.m: 4.3-8.4cm.
n) 12 retusjerte avslagsfragm av flint. St.m: 3.1 - 7.9cm.
o) Fragm. av slipt øks av lys grå flint, med to bredsider, sekundært anvendt som kjerne. St.L: 3.4cm, St.B: 3.0cm, St.T: 1.1cm.
p) Sylindrisk kjerne av flint. St.m:6.0cm.
q) Brent fragment av sylindrisk kjerne av flint. St.m: 4.5cm.
r) Ryggflekke av flint. St.m: 7.1cm.
s) Flekkefragmenter av flint, slått av slipt øks. St.m: 2.3 og 4.3cm.
t) 2 flekkefragmenter av flint. St.m: 2.3 og 4.3 cm.
u) Mikroflekke av flint. St.M. 4.1cm.
v) Mikroflekkefragment av flint. St.m: 3.9cm.
w) 18 avslag av flint, hvorav 6 med cortex. St.m: 2.5-7.7cm.
x) 9 avslagsfragm. av flint, hvorav 2 med cortex. St.m: 1.7-7.2cm.
y) Skiveskraper av chert. St.m: 5.0cm.
z) 2 retusjerte avslag av chert. St.m: 5.1-5.3cm.
æ) 2 flekkefragmenter av chert. St.m: 3.5-4.3cm.
ø) Mikroflekke av chert. St.m: 3.6cm.
å) 6 avslag av chert, hvorav 3 med cortex. St.m: 3.9 - 6.5 cm.
aa) 8 avslagsfragmenter av chert, hvorav 2 med cortex. St.m: 2.2-6.0cm.
ab) 2 avslag av kvarts. St.m: 3.5 og 9.2cm.
ac) Tangefragment av pilespiss av skifer med avflatet tange og rombisk tverrsnitt. St.L: 6.3cm.
ad) Midtfragment av pilspiss av skifer med sekskantet tverrsnitt. St.L: 3.6cm.
ae) 2 tangefragmenter av pilspisser av skifer, med avflatt tange med tanning, og med romisk tverrsnitt. St.L: 5.2-5.3cm.
af) Tangefragment av pilspiss av skifer, med avflatet tange med tanning og rettvinklet avsats mot bladet, og med rombisk tverrsnitt. St.L: 5.1cm.
ag) 4 fragmenter av skifer, hvorav noen med slipe- og sagespor. St.M: 3.3-7.9cm. Funnet av Edmund Ree på FUGLEVIK (13/1), JELØYA, MOSS k., ØSTFOLD på 1970-tallet. Funnet er gjort i sandjord i en åker kalt "RØREKROKEN", ca 220-250m Ø-NØ for husene og ca 200moh. Boplassen ligger like inntil landeveien, på venstre side av veien til Nes camping, 200m nedenfor (NV for) veiskillet. 

--------------------------------------------------------------------------------
 

C.37616a-bl.
Oppsamlet boplassfunn fra yngre steinalder på FUGLEVIK (13/1), JELØYA, MOSS, ØSTFOLD.

a) Fragment av slipt flintøks av uvanlig form. Øksen er sannsynligvis tverregget og har trekantet tverrsnitt. Sekundært anvendt som bipolar kjerne. L: 6.6cm, B:2.6cm, T: 1.8cm.
b) Mulig økseemne av bergart. Formen er avlang oval, tverrsnittet ovalt. Stykket er prikkhugget. L: 13.3cm, B: 5cm, T: 3.5cm.
c) Malestein av bergart. Steinen er rund; to slipeflater sees. D: 7.5cm.
d) 2 knakkesteiner av bergart; av spiss-ovale rullestein med knusespor i en ende. L: 5-5.6cm, B: 1.8 - 2cm.
e) 2 tangefragmenter av eneggede pilspisser av flint. L: 1.9 - 2.7cm.
f) Tangefragment av en tangespiss av type A1 av flint. L: 1.9cm.
g) Tangefragment av en tangespiss av flint av type B eller C. L: 1.5cm.
h) Borspiss av flint. L: 1.7cm
i) 2 flekkeskrapere av flint. St.m: 3.9 og 3.9cm.
j) 2 eggfragmenter av flekkeskrapere av flint. St.m: 2.4 - 3.1cm.
k) 7 avslag av slipte flintøkser. St.m: 1.9 - 3.2cm.
l) 1 avslagsfragment av slipt flintøks med retusj. st.m: 3.2cm.
m) 1 kjernefragment med retusj av flint. St.m: 2.6cm.
n) 2 ryggflekkefragmenter med retusj av flint. St.m: 2.7 - 3.1cm.
o) 8 flekker og flekkefragmenter med retusj av flint. st.m: 1.8 - 3cm.
p) 63 avslag og avslagsfragmenter med retusj av flint. St.m: 1.4 - 5.2cm.
q) 5 brente avslagsfragmenter med retusj av flint. St.m: 1.6 -3.7cm.
r) 5 sylindriske flekkekjerner av flint. St.m: 4.3 - 5.9cm.
s) 7 fragmenter av sylindriske flekkekjerner av flint. St.m:2.3 - 3.5cm.
t) 10 bipolære kjerner av flint. St.m: 2.2 - 3.4cm.
u) 3 ambolt-kjerner av flint. St.m: 2.1 - 2.4cm.
v) 3 flersidige kjerner uten tildannet plattform av flint. St.m: 2.3 - 4.1cm.
w) 3 brente fragmenter av flersidige kjerner uten tildannet plattform av flint. St.m: 3.1 - 3.9cm.
x) 3 sidefragmenter av flekkekjerner av flint. St.m: 2.5 - 7.9cm.
y) 5 plattformavslag av flekkkekjerner av flint. St.m: 1.6 - 3.3cm.
z) 4 andre kjernefragmenter av flint, hvorav 1 brent. St.m: 2.3 - 3.3cm.
æ) 1 ryggflekke og 2 rygg- flekkefragmenter hvorav 1 brent, alle av flint. St.m: 2.8 - 3.8cm.
ø) 25 flekkefragmenter av flint, hvorav 7 brente. St.m: 1.6 -4.2cm.
å) 5 mikroflekkefragmenter av flint, hvorav 1 brent. St.m: 1.3 - 2.8cm.
aa) 298 avslag av flint, hvorav 91 med cortex. St.m: 0.5 - 4.5cm.
ab) 331 avslagsfragmenter av flint, hvorav 80 med cortex. St.m: 0.5 -4.5cm.
ac) 174 brente avslag og avslagsfragmenter av flint, hvorav 78 med cortex.
ad) 8 knoller av flint; stykker uten spor av bearbeiding.
ae) Fragment av avslagsskraper av chert. St.m: 3.5cm.
af) 6 avslag og avslagfragmenter med retusj av chert, hvorav 2 brente. St.m: 1.9 - 4cm.
ag) 3 avslag og avslagsfragmenter av slipte økser av chert. St.m: 2.8 - 3.8cm.
ah) 3 fragmenter av flekkekjerner av chert. St.m: 2.3 - 4.3cm.
ai) 2 flersidige kjerner uten tildannet plattform av chert. St.m: 3.8 - 6.7cm.
aj) 4 fragmenter av flersidige kjerner av chert. St.m:2.2 - 5.1 cm.
ak) 45 avslag av chert, hvorav 25 med cortex. St.m: 1 - 5.5cm.
al) 46 avslagsfragmenter av chert, hvorav 20 med cortex. St.m: 1.5 - 4cm.
am) 53 brente avslag og avslagsfragmenter av chert, hvorav 12 med cortex.
an) Knoll av chert; stykke uten spor av bearbeiding.
ao) 3 avslag av kvarts. St.m: 2.5 - 4cm.
ap) 5 avslagsfragmenter av kvarts. St.m: 1.5 -3.1cm.
aq) Avslag av bergart, vannrullet. St.m: 8.4cm.
ar) 2 muligens brente avslag og avslagsfragmenter av bergart. St-m: 3.3 - 4.2cm.
as) Pilspis av skifer med avflatet, tilnærmet spiss tange, parallelle egger og spiss-ovalt tverrsnitt. L. 4.6cm.
at) Pilspiss av skifer med avflatet tange med rettvinklet avsats til bladet, jevnt konvergerende egger og rombisk tverrsnitt. L: 4.2cm. Se G.Gjessing: Yngre steinalder i Nord-Norge, s.163,fig.122.
au) 3 tangefragmenter av pilspisser av skifer med avflatet tange og rombisk tverrsnitt. L: 2.8 - 3.8cm.
av) 10 tangefragmenter av pilspisser av skifer med avflatet tange med rettvinklet avsats til bladet. Rombisk tverrsnitt. L: 2.1 -7cm.
aw) 10 midtfragmenter av pilspisser av skifer, med rombisk tverrsnitt. L: 2.2 - 6.9cm.
ax) 3 oddfragmenter av pilspisser av skifer, med rombisk tverrsnitt. L: 2.7 - 3.9cm.
ay) Midtfragment av pilspiss av skifer med avflatet tange og rettvinklet avsats til bladet. Sekskantet tverrsnitt.
az) Tangefragment av pilspiss av skifer, med avflatet tange med tanning. Rombisk tverrsnitt. L: 2.9cm. Se G. Gjessing: Norges steinalder, s.188, fig.46.
aæ) 1 pilspiss av skifer med avflatet tange med tanning og rettvinklet avsats til bladet. Rombisk tverrsnitt. (Brukket). Se G.Gjessing: Norges steinalder, s.188, fig.46.
aø) 4 tangefragmenter av pilspiss av skifer, med avflatet tange med tanning og rettvinklet avsats til bladet. Rombisk tverrsnitt. se G. Gjessing: Norges steinalder, s.188, fig.46.
aå) 3 fragmenter av redskaper til ukjent bruk av skifer. L: 2.6 - 4.2cm.
ba) 3 fragmenter av emner av skifer. L: 2.4 -3.9cm.
bb) 7 fragmenter med slipe- og sagespor av skifer. St.m: 4 - 6.9cm.
bc) 17 fragmenter av skifer. St.m: 1.3 -10cm.
bd) 2 randskår av keramikk med snorstempel, hvorav 1 med beinmagring. St.m: 3.8 - 6.7cm. T: 0.6 - 0.8cm.
be) 2 randskår av keramikk uten dekor. St.m: 1.1 - 3.5cm. T: 0.9 -1.2cm.
bf) 1 bukskår av keramikk med snorstempeldekor og forkullede matrester. St.m: 2.8cm. T:0.8cm.
bg) 2 bukskår av keramikk, dekorert med rekke av bueformede innstemplinger. St.m: 3.1 - 3.7cm. T: 0.9 - 1.2cm.
bh) 2 bukskår av keramikk, dekorert med rekke av bueformede avtrykk. Det sitter forkullede matrester på skårenes innsider. St.m: 2.7 - 3.6cm. T: 0.9 -1.1cm.
bi) 2 bukskår av keramikk. St.M: 1.8 - 2.5cm. T: 0.9cm.
bj) 4 bukskår av keramikk, med matrester. St.m: 2.1 - 3.8cm. T: 0.9cm.
bk) 10 spaltede skår av keramikk. St.m: 1.3 - 4.2cm, T: 0.5 -0.8cm.
bl) 2 spaltede skår av keramikk, med matrester. St.m: 1.2 -2cm.T: 0.5 - 0.7cm. Funnet av Edmund Ree på 1970 -1980-tallet. Funnet er gjort i sandjord i skog, ca 400m SØ for driftsbygningen på gården, i S-SV-vendt lite dalsøkk mellom skogkledte knauser i NØ og SV. Ca 25-30m.o.h. Materialet er generelt i dårlig til middels god stand, endel er patinert og mekanisk skadet. En del av redskapene fra denne boplassen er blitt blandet sammen med materialet fra BINGEN (C.37617) etter innlevering til museet, og er katalogisert sammen med dette materialet. Dette gjelder hovedsakelig pilspissene, hvor en del av A-spissene og B-spissene samt C-spissene tilhører dette funnet. 

--------------------------------------------------------------------------------