Strandsitteren artikler

Historien om Kongesteinen på Torderød

Av Arild Johnsen

Da det verserer flere «historier» om hvordan denne store flyttblokka på Torderødtunet ble til Kongesteinen, vil jeg gi min versjon av historien.
I forbindelse med Kongebesøket ved byens 275 års jubileum i august 1995 var det lagt inn et besøk på Torderød gård og Østfoldakademiet. Som parksjef fikk jeg i oppdrag av Jubileumskomiteen ved Carl.E.Wang å foreta opprydding av tomteområdet/ tunet bl.a. noe av restene av den gamle låvebygningen.

I den forbindelse ble det fjernet en del store steiner og andre bygningsrester. Til slutt kom vi over en stor flyttblokk som lå godt nede i morenen. Til oppryddingsarbeidene hadde vi en mindre gravemaskin til disposisjon, noe som førte til at vi måtte gi opp å få løftet opp den store steinen. Det vi klarte var å få reist den store steinen for å få den kjørt bort senere. Steinen ble imidlertid stående på høykant i en slik stilling at den så ut som den var plassert der som en skulptur.

I et lyst øyeblikk fikk jeg ideen om at den hadde en slik størrelse og plassert slik at den egnet seg godt til at Kong Harald ved besøket på Torderød kunne gi den sin signatur. Dette tok jeg opp med Wang som lanserte dette for de med ansvaret for besøket som igjen lanserte dette for «Slottet» som ikke hadde noen motforestillinger.

Dermed ble det slik at Kongesteinen ble signert av kong Harald V ved hans besøk på Torderød under Moss bys 275-årsjubileum i 1995.

Deretter ble klargjøringen av steinen med de nære omgivelser finansiert av Bjørnstadlegatet med kr. 100.000.

 

Bildet fra Moss Avis viser tunet på Torderød med plasseringen av Kongesteinen i det syd/østre hjørnet. Bildet viser også tunet slik det ser ut i dag med tuntreet, et valnøtt tre (Juglans regia). Dette ble innkjøpt og plantet etter at det gamle treet ble ødelagt i en storm noen år etter avdukingen av Kongesteinen.

Bilder av Kongesteinen tatt i oktober 2021

 

.