Strandsitteren artikler

Glimt fra Dronningensgate 2

FLERE GLIMT FRA DRONNINGENS GATE

av Kjell Henriksen

Folkemasse utenfor Moss Hotel under folkeavstemmingen i november 1905 om Norge skulle velge den danske prins Carl til konge. Søndag den 12. november var velsignet med pent vær. Fra tidlig morgen gikk flaggene til topps, og innbyggerne søkte mot dagens stemmelokale, som var Moss Hotels festsal. Den siste timen før lokalet åpnet, underholdt flere av byens sangforeninger. De avsluttet minikonserten med "Ja, vi elsker".

I Moss stemte 1.194 ja, mens 134 syntes fremtiden ville bli bedre uten den danske prinsen. I Moss Landsogn (den senere Jeløy kommune) var tallene 257 ja, 30 nei og i Rygge 564 ja, 9 nei. På landsbasis ønsket 259.563 nordmenn prins Carl, som ble til Kong Haakon VII, velkommen, mens 69.264 stemte nei.

Dronningens gate ved Kirkeparken omtrent 1920. Aviskiosken midt på bildet ble flyttet fra Øvre Torv 1904 og fjernet i begynnelsen av 1950- tallet. Der Parkteatret senere kom lå "Kruse-gården", og ifølge byhistoriker J. H. Vogt gikk i tidligere  tider et smug ("Kirkestrædet") ned til Storgaten omtrent på dette stedet.

Veien fra Dronningens gate ned til Storgaten (der gaten svinger til venstre i bakgrunnen) var ennå ikke påtenkt.

Denne bygningen gikk under navnet "Skyskraperen" – den var på hele fem etasjer og medførte mange diskusjoner både blant politikerne og almuen. Først reduserte skjønnhetsrådet høyden til fire etasjer – en standard på fem etasjer kunne da ikke aksepteres for Moss. Men en ny søknad  gjorde susen – med tre mot to stemmer fikk byggherren A/S Moss byggleverandør god- kjennelse. Og deretter gikk byggearbeidene raskt unna. Byggmester Sigurd Peterson sto for oppførelsen. De første brukerne flyttet inn mot slutten av 1933.

Til høyre ser vi hvordan det så ut etter at gaten var åpnet mellom Dronningens gate og Storgaten (se ovenfor). Moss Avis kjørte en navnekonkurranse for å skaffe gaten, som på folkemunne fort ble kalt Skrågaten, et passende navn. Og forslagene var legio: Parkveien, Parkgaten, O. P. Nyquists gate (doktor Nyquist bodde omtrent der drosje- holdeplassen er i dag), Krusegata, Heibergbakken (doktor Heiberg bodde i Nyquists gård før Nyquist!), Snarveien, 1930-gata (som var året for gatens gjennomføring), Heia Mossegata og skribentens to favoritter: Skråplanet og Nordøstpassasjen!

Og så endte det hele med at den lille gatestumpen bare ble vurdert som en forlengelse av Dronningens gate og fikk da samme navn...