Medlemsturen Bogstad gård 14.06.15

Arild Johnsen

Referat fra medlemstur til Bogstad gård 14. juni 2015.

Etter en lengre tids planlegging dro vi 35 deltagere fra Myra parkeringsplass i et nydelig forsommervær søndagen 14. juni.
Vel framme på Bogstad stilte vi opp for en felles av fotograferingen inne på gården før vi samlet oss for en omvisning i hovedhuset som godseier Peder Anker bygget opp etter europeisk mønster. Han var Eidsvollsmann og Norges første statsminister i Stockholm etter 1814. Han og hans etterkommer på Bogstad svigersønnen Grev Wedel Jarlsberg, spilte også en viktig rolle på Eidsvoll. Greven ble senere finansminister i samme regjering. Eiendommen tilhørte slekten frem til 1955. Anlegget drives i dag som museum.

Her er alle deltagerne fotografert inne i gården på Bogstad.

Foto Hugo Hansen

 Vår eldste deltager og «Grand Old Lady» Ellen Lindman var en ivrig deltager.

Foto Arild Johnsen
Om Bogstad

Som kulturhistorisk minnesmerke rangerer bebyggelsen på Bogstad svært høyt i nasjonal sammenheng, et autentisk innredet hjem som står delvis urørt fra slutten av 1700-tallet.
En staselig sydfasade på denne vakre gården

Foto Arild Johnsen

Omvisning i hovedbygningen på Bogstad
Salene og Havestuen
Rommene var preget av en overdådig samling av kjente 1700 –talls kunstnere og med en rik møblering fra 1700 –tallet. Etterfølgende bilder viser havestuen og salen. Bilder fra gårdene hjemmeside. Peder Anker overtok Bogstad etter sine slektninger og flyttet inn i 1773. Han utvidet hovedbygningen og innlemmet driftsbygningene i et lukket gårdsrom slik det er i dag.

Foto fra hjemmesiden

Foto Hugo Hansen


Kjøkkenet
Det opprinnelige kjøkkenet vakte også beundring med sine fantastiske kobberkjeler med pynteutstyr og ikke minst det flotte gulvuret.

Foto Arild Johnsen

Låven som serveringsted

En god lunch ble servert på gårdens ombygde låvebygning.

Spasertur i parken.
Parken på 130 dekar er en av Norges eldste landskapsparker. Restaurering av parken og hagen startet i 2003. Her er rester av en renessanse-barokk hage, anlagt av familien Leuch i første halvdel av 1700-tallet. Den engelske romantiske landskapsparken ble anlagt av godseier Peder Anker rundt 1780. Parken ble anlagt etter utenlandske forbilder, med slyngede kanaler, karpedammer, andedam, kaskader og broer. Mange utenlandske trær og planter ble innført og parkanlegget ble forbilde for en rekke anlegg i Norge. Dagens anlegg avspeiler forandringene gjennom historien, gjennom familier, generasjoner, epoker og stiler. Etterfølgende bilde viser deler av den restaurerte parken som også ble beundret som et flott malemotiv blant våre kunstneriske deltagere.

Bilde fra hjemmesiden

Foto Hugo Hansen

Parkens lysthus har sin egen historie.

Foto Arild Johnsen
Gjenreisningen av den rekonstruerte utgaven av Peder Ankers lysthus er et verdifullt element i parken. Det står som et lite tempel med søyler, pilastre og stor takhøyde og speiler seg i vannflaten i parkens sentralakse.

Dette ble som planlagt en innholdsrik tur hvor man klart fikk inntrykk av Bogstad og Peder Ankers og Grev Wedel Jarlsbergs plass i Norges historien. Et en ny del av 1814 historien ble klarlagt med denne turen som må sees som en oppfølging av fjorårets tur til Eidsvoll anlegget som var eid av Peders fetter Carsten.