Medlemsmøtet 18.01.2023

30 mossinger fikk onsdag høre et inspirerende kåseri om Gernergården og gamle Moss Bryggeri. Trine Lise Heilmann fortalte med innlevelse om sin oppvekst i bryggerimiljøet, historien før og den viktige jobben med å berge Gernergården. Den store murbygningen flyter på treflåter og sprengninger i området og endring av grunnvannsnivå er en trussel mot bygningen.

Takk for at vi har en slike miljøforkjemper og formidler i byen vår.

 

Foto: Hugo Hansen og Jan Kronberg

Tekst: Per Vorum