Gårder i Moss

1 Torderød

1. . Udt. tórrdré. -- a Torghrufuu DN. V 102, 1338 i Tordufuo, Tordufuorud RB. 224. Tordrog 1557. Tordrup 1578. Thorderup Reg. 40, 1581. Tordro 1593. Thardru 1599. Thordru 1603.1/1. Torderød 1723.

*Torðrúga f., Gjødseldynge, af torð, Skarn og rúga (hrúga) f., Dynge, jfr. Skiptvet No. 3.

[Utdrag fra Skiptvet

3. Ruene. Udt. rúene. -- i Rughu i Rufw RB. 136. Ruenn St. 4 b. Ruenn 1604.1/1. Ruen 1639. 1640. 1667. Ruene 1723.

Rúgunni, Dativ i bestemt Form af rúga (hrúga) f., Dynge. Dativen altsaa gaaet over til Navnets Hovedform, hvilket sjeldnere er Tilfældet, naar Navnet er af Hunkjøn, end ved Hankjøns- og Intetkjønsnavne. Den gamle Dativendelse -unni er nu undertiden i det sydøstlige Norge i Gaardnavne gaaet over til -ene (se Id No. 62). Ordet rúga findes maaske ellers ikke i Gaardnavne uden i Sammensætningen Torðrúga, Gjødseldynge, der fore- kommer i Moss og i Aas (jfr. Bugge i Arkiv for nord. Filologi II 220).]

Tilbake til indeks