Industrien i Østfold i unionstiden

Industrien i Østfold i unionstiden

Unionen med Sverige hadde mindre å si for industrialiseringen i Østfold på 1800-tallet enn man skulle tro. Riktignok kom det arbeidskraft over grensen, men kapitalen var engelsk og tysk. Dette kåserte historikeren Åsmund Svendsen nylig om i Moss Historielag. Temaet var "Østfold industrihistorie etter 1814".

Man kunne kanskje anta at de to landenes økonomi ville smelte sammen, men det var ikke tilfelle. Mellomriksloven av 1825 som nesten sløyfet tollen mellom landene ble viktig, spesielt for Norge. Skipsfarten blomstret for eksporten av trelast tok seg kraftig opp. Det førte til vekst i Nedre Glomma, mens Halden som inntil da hadde vært den største byen i Smaalenene, kom i bakleksa.

Overgangen fra oppgangsager til dampdrevne sager, samtidig som privilegier ble opphevet, fikk stor betydning. Mens Tistedalen hadde vært i en jevn industriell utvikling gjennom flere århundrer, ekspanderte trelastnæringen i Fredrikstad-området kraftig takket være fløtingen på Glomma. Jernverkene som hadde vært store fram til 1814, gikk det jevnt tilbake med. Et typisk eksempel var Moss Jernverk som på 1870/80-tallet ble nedlagt og erstattet med treforedlingsvirksomhet. Da kom den andre industriselle revolusjonen, overgangen fra dampsager til kjemi- og prosessindustri. Sarpsborg er det fremst eksempelet med Borregaard og Hafslund. Arbeidernes strømmet til fra de svenske grensestrøkene som hadde Østfold-byene som nærmeste urbane nabo. Teglverkene og steinindustrien trakk også folk. På det meste var 16 prosent av innbyggerne i fylket født i Sverige.

Industritemaet vil bli fulgt opp av Moss Historielag med et møte på Justus på Orkerød onsdag 22. april. Tidligere NHO-direktør Gunnar Laursen vil da snakke om "Plastbyen Moss".
Oddvar Aasen

Bilde 1: Historielaget leder Arild Johnsen introduserer kveldens foredragsholder, historikeren Åsmund Svendsen (Foto: Hugo Hansen)

Bilde 2: En lydhør forsamling fikk interessent informasjon om industriutviklingen i Østfold på 1800-tallet. (Foto; Hugo Hansen)