Sommerturen til Spydeberg prestegård.

Sommerturen til Spydeberg prestegård

Moss Historielags sommertur til Spydeberg prestegård søndag 19. juni ble på alle måter vellykket. De 36 deltakerne ble tatt godt i mot av entusiaster i prestegårdens venneforening. I løpet av ni år har ildsjelene rustet opp våningshuset på gården, og rekonstruert hagen slik at den i dag framstår slik presten Jacob Nicolai Wilse anla den på slutten av 1700-tallet. Wilse var en meget spesiell person med et bredt spekter av interesser.

 Mari Gullåsen fortalte om en mann som i tillegg til å detaljbeskrive bygda i en bok, opparbeidet en lysthage til nytte og glede. Han beskrev blant annet nøyaktig alle plantene i hagen. Det rekonstruerte hagen sto ferdig til grunnlovsjubileet i 2014.

Harald Gullåsen fortalte om hvordan venneforeningen lyktes med å få overta huset med hagen, og hvordan man finansierte restaureringen. Per Kristian Skulberg kåserte om begivenhetene på

prestegården i august 1814. Christian Frederik hadde kvarter her under kampene i Indre Østfold, og på prestegården ble grunnlaget lagt for det som senere ble Mossekonvensjonen. De unge kongene i Sverige og Norge valgte forhandlinger framfor videre krig, og diplomatiet de utførte kan stå som modell for løsning av konflikter.

Etter Spydeberg ble Skiptvet middelalderkirke besøkt. Der holdt sogneprest Eivor Andresen en interessant orientering om kirkens historie og viktige rolle i bygda.

Utsikt over den velorganiserte hagen

Fornøyde turdeltakere i lett regn