Strandsitteren artikler

Moss kirke - Arkitektene

Moss Kirke: Arkitektene
av Margaret H. Strand

Den nye kirken i Moss ble reist på branntomten til den gamle som brant ned i 1858. De tysk-fødte arkitektene Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887) og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno (1826-1882) leverte tegningene til kirken, og disse ble godkjent av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan (1824-1892). Schirmer var arkitekt for Rikshospitalet, Gaustad sykehus og Ullevål sykehus, så vel som kirker og andre offentlige bygninger.

 

                       

Henrich Ernst Schirmer                     Wilhelm von Hanno

Han samarbeidet i flere år med Wilhelm von Hanno på fellesprosjekter, blant dem mange kjente bygninger i Oslo, kirker (blant dem Trefoldighetskirken) og jernbanestasjoner.Von Hanno er blant annet kjent for å ha tegnet Grønland kirke i Oslo. Han var også en dyktig kunstner og tegnet det første posthornmotivet til norske frimerker.

Nordan samarbeidet senere med Schirmer om planene for Rikshospitalet. Han var dansk, men bosatte seg i Norge på 1850-tallet. Selv om han tegnet mange typer bygninger, er han best kjent som kirkearkitekt.

Moss kirke er en langkirke i nygotisk stil, og ble bygget i upusset rød teglstein. Den har 700 sitteplasser.