Strandsitteren artikler

Glimt fra Storgaten 2.

Glimt fra Storgaten
av Kjell Henriksen

¨torgaten 16 (tidligere nr. 12), Brehmergården, ble bygget etter at "Spindhusgaarden" ble skadet av
brann og vannskader i april 1911 og revet. Brehmer flyttet inn i sin nye gård i 1913. Ilden oppsto i loftetasjen, og brannskadene begrenset seg til loft og tak, men bygningen fikk store vannskader.

 

Tidligere hadde den gamle fattigskolen sitt tilholdssted her. Lærerne bodde i andre etasje. F. Brehmers Bakeri flyttet inn i 1874, og bakeriet eide fortsatt gården ved branntidspunktet.

Fritz Brehmer hadde sin utdannelse fra Berlin, Petrograd og København, og kom til Moss i 1866 som bestyrer for Henr. Gerner & Søns nyopprettede bakeri i Postmester- gaden (Gudes gate). Forretningen drev hovedsakelig med baking av skipsbrød.

Etter hvert overtok Brehmer bakeriet og flyttet som nevnt til Storgaten i 1874. Fritz Brehmer døde i 1895, og bedriften gikk over til svigersønnen, Petter Schou. Men han fikk intet langt liv og gikk bort allerede i 1903. Fru Josephine Schou overtok så, med sønnen, Petter Schou jr., som daglig leder. Men også han døde tidlig (februar 1919). Like etter solgte Josephine Schou til Kolonialhandlernes aktiebakeri, som fort- satte driften under det gamle firmanavn.

Ovenfor ser vi den gamle "Spindhus- gården" og på neste side den nye "Brehmer-gården". Legg også merke til den lille prikken øverst i bildet under – det er "flyvebåten" på vei inn mot Mossesundet. Med kort varsel (i 1935) besluttet Det Norske Luftfartselskap at Moss ble anløpssted for flyrutene fra Oslo til Bergen og Stavanger.

Fra byen besøkte en deputasjon, som besto av borgermester Arne Magnussen, havnestyrets formann, viceordfører Harald Ellefsen, havnefoged Rich. Haave, ingeniør Olaf Steen, bestyrer ved Elektrisitetsverket og kaptein og direktør Hjalmar Riiser- Larsen fra Oslo. Få dager senere avla Riiser-Larsen og flyver Bernt Balchen en gjenvisitt i Moss.

Det var snakk om sjøfly, og Rosnes- tangen ble valgt til landingssted. En stenpram (som vanligvis ble brukt til frakt av gatesten) ble leiet fra Fredrikstad. Prammen var 16 meter lang og 7 meter bred, og den ble forlenget med en bro på 5 meter. Dermed var det nødvendige bryggeanlegget sikret. Videre oppførtes et lite hus med to rom, et venterom og et rom for ekspedisjonsformål.

Fra den 11. juni var det hele i gang. Den store flymaskin «Havørn», anskaffet i Tyskland, kunne ta 17 passasjerer, to piloter og en telegrafist, samt post. Det gikk to ruter hver dag, en med ankomst kl. 8.50 og avgang 15 minutter senere og en med ankomst kl. 19.10 og ditto senere avgang. Utenlandstogenes rutetider passet med flyruten, slik at post omgående kunne bringes videre til Vestlandet.