Strandsitteren artikler

Bjørnsons ligfærd

BJØRNSONS LIGFÆRD
- og andre Adsprædelser

av Kjell Henriksen

Først må jeg si at overskriften ikke er min. Den er hentet fra boken med samme navn av Rolf Løvaas (1987).

Og i den beskriver han bl. a. litt av pionertiden i forbindelse med framvisning av de såkalte "levende bilder". Om Bjørnsons begravelse, som er tema i denne lille artikkelen, skriver han at folk sto i kø for å se filmopptak av dikterens bisettelse i 1910.

bjørn

"Bjørnsons Ligfærd" er en klassiker blant norske reportasjefilmer. "Selsomt er det å se gravfølget som småspringer i hektisk tempo, og dikterhøvdingens båre som lempes ut og inn av vognen i forrykende fart. Den stemningsfulle høytidelighet forvandles til filmkomikk."

Men hva har dette med vårt tema å gjøre? Jo, i svært utvidet forstand kan man si at Moss deltok i Bjørnsons ferd fra si at Moss deltok i Bjørnsons ferd fra dødsleiet i Paris og til hans båre var vel framme i Kristiania.

Nulle Finsen (1869-1950), datter av Bjørnsons venner fra Als, og som hadde bodd hos dem både på Aulestad og i Paris, var kommet til Aulestad opprinnelig som
selskapsdame for Karoline Bjørnson og etter hvert for å hjelpe henne med å stelle for Bjørnson. Nulle Finsen har skrevet bok om sitt samvær med Bjørnsonfamilien på Aulestad og siste tiden hans i Paris ("Fra Bjørnsons sidste Aar" utgitt 1913). Hun forteller også mye om sykdomsutviklingen hans og hvor vanskelig han var som pasient.

"I Aftes døde Bjørnson. (26. april 1910) Langsomt glider vi ind over Fjorden"

27. april traff Stortinget følgende vedtak: "Stortinget samtykker i at Bjørnstjerne Bjørnsons hjemsendelse og begravelse foregaar paa statens bekostning. Regjeringen bemyndiges til at træffe de fornødne forføininger i denne anledning."

Regjeringen bestemte seg for å sende panserskipet Norge, den godtok å betale for hjemsendelsen med tog til København, og den godtok å dekke begravelsesomkostningene i Oslo.

Kisten gikk fra jernbanestasjonen Gare du Nord i Paris via Berlin til København, der en enorm menneskemengde tok imot dikterens båre. Og derfra ble kisten fraktet om bord i panserskipet Norge.

Og da "Norge" kom til Moss, la skipet til ute i Værlebukten og ventet på Bjørnsons familie som skulle bli med kisten den siste reisen inn til hovedstaden. På dette ganske unike bildet av fotograf Lindmann ser vi Bjørnsons familie mottas i Moss 1. mai 1910 før de ble fraktet ut til panserskipet.

Bjørnstjerne Bjørnson ble gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund den 3. mai 1910. Selve seremonien fant sted i Trefoldighetskirken.