Slektsforskningsmøte 11.mars

Bokhylla.no kan gi mange opplysning er om eldre slektninger
Av Oddvar Aasen


Vel 50 personer interessert i slektsforskning møtte opp da Moss Historielag arrangerte et åpent møte om tilbudet Nasjonalbiblioteket (NB)har innen temaet. Referansebibliotekar Anders Kvernberg i NBs veiledningstjeneste sto for orienteringen som fant sted i Samfunnssalen ved Rådhuset onsdag 11. mars.

Bokhylla.no heter nettsiden hvor NB har digitalisert tusenvis av bøker, aviser, bilder osv. Man har som mål at alt som er levert til biblioteket i Mo i Rana og Oslo, skal digitaliseres. Foreløpig er man neste halvveis, men svært mye gjenstår. I hvilken grad man finner det man søker er blant annet avhengig av hvor gammelt materialet er. På yngre bøker og avisartikler er det ofte begrenset tilgang.

Kvernberg fortalte om hvordan finne fram på nettstedet. Han kalte bokhytta.no er nyttig redskap om man er på jakt etter kunnskap om slekten. Både i bøker og blader kan man finne opplysninger som ikke finnes i offisielle dokumenter, og Kvernberg viste flere eksempler på det.

Etter orienteringen kunne publikum få hjelp av Kvernberg, av Lise Haugen Larsen og Lillian Salomonsen fra Moss bibliotek, og av Margaret Strand, Hugo Hansen og Liv Berger fra Moss Historielag om spesielle spørsmål.

Bilde 1: Det var en lydhør forsamling som ville høre mer om Nasjonalbibliotekets nettside bokhylla.no

Bilde 2: Referansebibliotekar Anders Kvernberg ble introdusert av historielagets leder Arild Johnsen