Gårder i Moss

14 Røre

14. . Udt. røre. -- Rørø 1593. Røre 1599. Røere 1603.1/2. Røre (ubeboet i over 40 Aar; synes da at have ligget under Ramberg) 1723.

Snarest maaske af røyrr m., Røs, jfr. Rygge No. 1.

[Utdrag fra Rygge

1-3. Rør vestre, nordre og søndre. Udt. rø:r. -- af Rœyri DN. II 120, 1320(trykt efter Afskrift fra 1409). i Olafsrøyri RB. 518. i Røyri RB. 493. 517. Røyre (Dat.) DN. IX 272, 1445 Røer St. 38. Røer i Kalßgiørde St. 37 b (det sidste har været en Part af Gaarden, som maa have hedet Karlsgerdi eller Kalfsgerdi). Røer 1593. 1599. 1603.1/1, 1/1, 1/1. 1612.

Kan forklares af røyrr m., Rør, Siv, eller maaske snarere af reyrr (hreyrr) m., Stenrøs, der er bevaret i svensk rør n., og hvoraf Spor findes i Oldnorsk. Rør findes oftere som Gaardnavn i Norge, vistnok ikke overalt af samme Oprindelse; saaledes svarer det tildels til det gamle Rjóðr, aabent Sted i Skov.]

Tilbake til indeks