Strandsitteren artikler

Historielaget har fått tilbud om lokaler på Torderød

Av Oddvar Aasen og Per Vorum (foto)

 

Terje Aasen og Wenja Blomberg (th) fra styret i Moss Historielag på befaring på Torderød med Berit Kolden og Turid Syvertsen fra Moss kommune.

- Mossingene skal få oppleve Torderød og få et eierskap til gården. Huset skal brukes, og oppussingen er en gave til befolkningen. Det er antikvar Berit Kolden som sa dette til representanter for styret i Moss Historielag under en befaring på den nyoppussede eiendommen. Bakgrunnen er at Moss kommune er interessert i å få leietakere som finner seg naturlig til rette i lokalene.

Styremedlemmene fikk en bred orientering om planene med eiendommen framover. I første etasje blir det selskapslokaler drevet av en fast restauratør. I annen etasje blir det møtelokaler og kontorer for foreninger som kan ha interesse av å ta Torderød i bruk som møteplass, og Moss Historielag er den kanskje mest aktuelle, ifølge Berit Kolden. Kommunen er på leting etter former for virksomhet som skal drives på Torderød, og Berit Kolden mener at Torderød kan være

I annen etasje finnes det er kombinert møte- og kontorrom med kjøkken, hvorfra den daglige virksomheten kan drives. I naborommet skal Torderøds Venner ha sine møter. I etasjen finnes det også et større møterom med 50 sitteplasser og flere mindre rom som kan brukes til utstillinger og liknende. Etasjen er blant annet rustet opp med kopier av originale tapeter og tar seg meget godt ut og er velegnet til virksomheten til en forening som tar seg av mossingenes historiske interesser. Behovet for flere lagerplasser og arbeidsplasser med PC må imidlertid avklares før Moss Historielag går inn på en avtale som vil medføre flytting fra lagets lokaler på Justus til Torderød. Inngår Moss Historielag avtale om å leie lokalene, medfører det et administrativt ansvar for laget fordi dagens Torderød er en kulturskatt som det må tas meget godt vare på.