Gårder i Moss

11 Refsnes

11. . Udt. ræffsnes. -- Røfsnes RB. 517. Reffsnes St. 38 b. 1593. 1603.1/1. 1612. Reffnes 1599. Refsnes 1723.

*Rifsnes?, af rif n., Rev, en fra Land udstikkende Grund i Vand. Saaledes synes dette oftere forekommende Navn i Regelen at være at for- klare; her gaar ogsaa en Grund ud fra Jeløen udenfor Gaarden. Lydlig muligt var at antage 1ste Led for Mandsnavnet Refr; men det vilde da blive vanskeligt at forstaa, hvorfor man saa ofte skulde finde Refs- i Sam- mensætning netop med nes.

Tilbake til indeks