Strandsitteren artikler

Hvem sto bak fillemannen på nye Park kino?

Hvem sto bak fillemannen på nye Park kino?

Av Truls Holmsen

En gang i tiden fikk barn høre at den som gjør noe galt skal be om unnskyldning. Jeg innrømmer nå, 70-75 år for sent, at jeg burde ha innrømmet mine guttestreker eller dumheter og bedt om forlatelse.

I 1938 hadde Moss gymnas for første gang et russekull fra byens egen skole. Elevene måtte eksamineres i alle fag, altså gå opp som privatister, men de hygget seg likevel med røde russeluer. Selv var jeg dette året ferdig med middelskolen, og vi markerte dette med grønne russeluer.

Men de røde luene var selvsagt de gjeveste. Hvordan skulle de grønne påkalle opp-merksomhet?

Akkurat i disse maidager hadde det nye bygget til Park kino nådd toppen, og hele byen ventet spent på en ny, stor kino.

Det heter i dag at de unge gjerne «vil bli sett». Denne interessen og spenningen måtte kunne utnyttes. Noen raske karer (det grønne russestyret?. Jeg var visst en av dem) laget en fillemann i naturlig størrelse av gamle, kasserte plagg. Ved 3-tiden om natten listet de seg opp til byggets øverste del og hengte fillemannen opp. Tanken var at de første som passerte bygget om morgenen ville tro at en mossing hadde hengt seg, selvsagt måtte politi og brannvesen tilkalles.

Men saken tok en helt annen retning. Det skal ha vært en gammel skikk at byggherren spanderte et lite selskap for arbeiderne når bygget var kommet til taket, et såkalt kranselag. Og hvis det ikke ble spandert et slikt lag ville arbeiderne markere sin misnøye med noen filler på toppen av bygget. Og nå hang det plutselig en slik markering av misnøye på bygget. Men den kom ikke fra arbeiderne. Hvem sto bak, og hva var meningen?

Parkbygget ble reist av brødrene Peterson, og de ble vel irritert over dette tøyset. Falt mistanken noen gang på grønnrussen, eventuelt russeformann Edmund Bunch? Han og jeg var gode klasse-kamerater fra Søndre Jeløy skole, men vi kom i forskjellige klasser på Middelskolen, og kontakten ble svakere. Under krigen dro Edmund til England, han kom med i kompani Linge.