Slektshistorie Østfold

Det finnes et uttall slektsbøker fra Østfold. Denne tabellen er et forsøk på å registrere disse. Denne gjør ikke krav på å være komplett, - hvilket nesten ikke er mulig. Likeledes vil det ta tid å samle denne informasjonen, - så det vil være en kontinuerlig tilvekst.
Kom gjerne med innspill til webredaksjonen om mangler.

Når lista blir noe mer utfyllende vil den grupperes på kommuner.

Bøkene bør ikke nødvendigvis være utgitt i Østfold, men inneholde opplysninger om Østfoldslekter.

Bøkene bør ikke nødvendigvis være utgitt i Østfold, men inneholde opplysninger om Østfoldslekter.

 Tittel  Forfatter  År  Merknad  Sted
A history of the Moen/Christianson family of Hølan Chris Falteisek  1998 Innhold/Contents: Fra Setskog i Høland kom Andreas Christiansen Holmedal født 8.april 1826. Han ble gift med Kristine Olsdatter Grepperud født 21.5 1827. De emigrerte i 1868 til Pepin County i Wisconsin, USA. Etterslekta tok navnet CHRIST. Datteren Caspara Sofie ble gift med Nicholas Martin Habberstad. Andreas Christiansen Holmedalwas born in Setskog, Høland Norway April 8th 1826. He was married to Kristine Olsdatter Grepperud Born May 21 th 1827. The family emigrated 1868 to Pepin County i Wisconsin, USA. The descendants took the surname CHRIST. Their daughter Caspara Sofie was married to Nicholas Martin Habberstad.  
The descendants of Anders Thorsen and Ingebrigt Andersen       Skjeberg
Ramstad - Dingstad-slekten  Lauritz Sølvberg  1925 En bondeslekt fra Spydeberg og omliggende bygder. Etterkommere etter Jon Erichsen Ramstad (1675-1733) og hustru Maren Svendsdatter (d. 1715) Farmer families in Spydeberg and surroundings, Østfold, Norway, descending from Jon Erichsen Ramstad (1675-1733) and his wife Maren (d.1715)  Spydeberg
Slekten Christie i Norge Helga Christie  1964 Supplement til W. H. Christie's Genealogiske optegnelser om slægten Christie i Norge 1650-1890 Moss
Skallerud Skallerud, Karl  1948 Slektsbok med ættetavler og biografier over familien Skallerud fra Våler i Østfold Våler
Liv etter liv i Bohuslän, Dalsland, Østfold Kristiansen, Britt  1992 Marie og Johannes Skibæk - deres forfedre og etterkommere  
Gården Skog i Skiptvedt gjennem 500 år Østensvig, Martha  1956. Slekten i perioden 1369-1865 Skiptvedt
Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner. Fladstad, Odd F.  1984    Rakkestad
 Røsæg- og Torkeldsrudfolket.  Spydevold, Olav  1942    Drøbak
 En slekt Tanberg/Tandberg  Elisa Tandberg  1938  Grøndahl og Søns Boktrykkeri.  Oslo