Strandsitteren artikler

Vakkert jubileumsskrift om industriforeningen i Moss

Av Oddvar Aasen

Delikat og vakkert. Det er de to superlativene som fester seg når jeg blar i jubileumsskriftet til Moss Industri- og Næringsforening om årene 1947 – 2022.

Skriftet er utarbeidet av foreningens forrige leder, Widar Salbuvik. Han har tatt utgangspunkt i foreningens første protokoll. Sammen med en medarbeider i Blomquist Design har han laget en bok som bør ha interesse langt ut over foreningens medlemsbedrifter.

Vakker skjønnskrift
Utgangspunktet er stiftelsesprotokollen fra 19. april 1947. Den er skrevet med så vakker og tydelig skjønnskrift at ingen vil ha problemer med å lese den. Hele protokollen er fotografert og gjengitt i faksimile over 10 sider. Dette har jeg ikke sett noe annet sted før.

Gjennom sine 75 år tok foreningen opp en rekke spørsmål som var felles for bedriftene, om for eksempel hvordan behandle søknader fra lag og foreninger om økonomisk støtte. Mangelen på arbeidskraft, på grunn av bolignøden, var også et tema. Det gikk så langt at man frarådet etablering av flere bedrifter i byen da man allerede manglet folk!

Mossefirkortene
Mossefirkortene, som også ble spilt i statsminister Gerhardsens familie, og Refsnesfrisen er også behørig omtalt og illustrert.

Noe annet som interesserer med boka er alle bildene fra miljøer og bedrifter i Moss i etterkrigsårene. Her har Moss bibliotek og Moss by- og industrimuseum stilt opp. Alt med jubileumsskriftet er gjennomført på en profesjonell måte, og det gjør det til en glede å bla i og lese.

Dessverre har ikke skriftet fått den oppmerksomhet lokalt som det fortjener. Jeg kan ikke konkludere med annet enn at skriftet ”1947-2022 – et jubileumsskrift” gleder et hjerte hvor det trykte ord fortsatt har en sentral plass.


”1947-2022 – et jubilumskrift” er både et delikat og vakkert hefte, som gir et innblikk i Moss Industri- og Næringsforenings historie.

 
Mossefirkortene ble lansert 26. januar 1952, og ble blant annet spilt på familiehytta til tidligere statsminister Einar Gerhardsen.