Gårder i Moss

33 Gashus med Vittingsrød

33. med Vittingsrød. Udt. ga:shus. -- 1) Gosshwss DN. IV 137, 1320(trykt efter Afskrift af 1409). Gaßehuß St. 38 b. Gaßhuus 1593. Gaaßhuus 1599. Gasßhus 1603.1/1. Gashus med Sætter og Paterød Ødegaard 1723. 2) Wittingsrød 1723. b.1,s.357 

*Gasahús, af Mandsnavnet Gase (Gasi, tildels skr. Gassi), efter Aasen endnu brugt ved Mandal og i Raabyggelaget. Forskjelligt fra det ved Rødenes No. 13 omtalte Gási. Gammelt Navn ogsaa i Sverige og Danmark (Lundgren S. 61. O. Nielsen S. 29). Wittingsrød maa, om det er rigtigt skrevet, være Hvítingsruð, af Hvítingr, den hvide, der findes som Navn paa Fjelde, Øer, Skjær, Indsøer og Fosser, men vel her snarest skriver sig fra Mandstilnavn (findes ogsaa en enkelt Gang som Mandsnavn, Sverres Saga Kap. 140). Se dog "Forsvundne Navne" nedenfor.

Tilbake til indeks