Gårder i Moss

21 Skallerød

21. . Udt. skallerø. -- Skallarud RB. 517. 518. Skallerrudt St. 38 b. Skalderød 1593. 1599. Skalderud 1603.1/1.

Skallaruð, se Trøgstad No. 4.

[Utdrag fra Trøgstad

4. Skallerud. Udt. skæ2lleru. -- Skallarud RB. 144. 146. Skallerrudt St. 20. Skallerud 1616. 1723.1/4.

Skallaruð, snarest af skalli (Hovedskalle, Pande) i den i Folke- sproget kjendte Betydning "tør, stenet Forhøining". Forøvrigt kunne de Gaardnavne, som have dette Ord til 1ste Led, ogsaa forklares af dets Brug som Mandstilnavn ("den skaldede").]

Tilbake til indeks