Områder i Moss - En kort bsekrivelse av valg av områder - hvorfor og oversikt - mer tekst kommer her .

På Verket sier en fortsatt i Moss. Nå menes det arbeiderboligene, men tidligere var Verket Moss Jernverk som innstilte sin drift i annen halvdel av 1800-tallet. Arbeiderboligene i Verket er trolig den eldste og best bevarte samlingen av arbeiderboliger i Østfold.