Bygdebokregister - Østfold

Her finnes et register over bygdebøkene utgitt i Østfold. En bygdebok er ikke et helt eksakt begrep. Det finnes et vel av lokalhistoriske bøker fra Østfold (sikker flere tusen?), så utgivelser av slektsbøker, kirkebøker osv. er ikke tatt med i denne oversikten.

Send gjerne inn rettelser eller tillegg.

Tilrettelagt for Mosshistorielag.no av Heidi M. Andersen og  Ketil Johansen.

 

Aremark (Aremark  kommune)
Aremark og Øymark: En prestegjelds beskrivelse. Diesen, Einar
Aremark og Øymark herredstyre gjennom 100 år. Hannås, Olav
Aremark : Bygd i grenseland, Prang, Roger. 2004
Gamle slekter i Marker. 1. bind: I. Lie-slekten, II. Espelund-slekten. Østensvig, Martha
Gamle slekter i Marker. 2. bind: I. Bøen, II. Tolsbye, III. Strøm, IV. Aslakstrøm. Østensvig, Martha
Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind I, Grete Brustad Nilsen, Marker Historielag 2007
Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind II, Grete Brustad Nilsen, Marker Historielag 2008
Gårds- og slektshistorie for Øymark, Bind III, Grete Brustad Nilsen, Marker Historielag 2009.
Stedsnavnene i en østfoldbygd: Østkroken i Aremark Hallesby, Helge

Askim (Askim kommune)
Askim herred 1814-1914: bidrag til en bygdebeskrivelse, Haaheim, A
Administrasjonen av Heggen og frøland 1537-1837 Sandberg, Per Øivind
Bygdebok for Askim: gårdshistorie b.1 Østensvig, Martha, 1965
Bygdebok for Askim: gårdshistorie b.2 Grøndahl, Ulf, 1987
Bygdebok for Askim: gårdshistorie b.3 Grøndahl, Ulf, 1987
Askim bygdehistorie 1 : Fra reformasjonstiden til 1860-årene, Martin Dehli
Askim bygdehistorie II: Fra ville stryk til fossekraft. 1860-1914, Tor Idland
Heggen og Frøland : fellesbind for Askim, Eidsberg og Trøgstad. Første halvbind

Berg (Halden kommune)
Kirker og kirkegods i Berg, Smaalenene : med en gaardshistorie, Ivar Sætrang, 1915
Berg herred gjennom 100 år: 1837-1937, Torgersen, Olav
Gårder i Berg, Rokke og Asak, 2007, Roger Prang (red), Trygve Minge, Egil Minge.Borge (Fredrikstad kommune)
Borge Bind 1, 1500-1800,  Amundsen, Arne Bugge, 1993
Borge Bind 2,  1500- 1820,  Amundsen, Arne Bugge, 1993
Borge Bind 3,  1800- 1920,  Amundsen, Arne Bugge, 2004
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 1 - Holm og Grimstad, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 2 - Holm og Grimstad,  Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 3 - Heieren, Fuglenebb, Glosli, Kjelsås, Rød, Veel og Korseberg, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 4 - Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 5 - Næs, Berg, Skalle, Skallegård og Dahl, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 6 - Selbak og Kjølberg - del 1, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 7 - Selbak og Kjølberg - del 2, Fjeld, Karl Ottar
Borge - Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 8 - Selbak og Kjølberg - del 3, Fjeld, Karl Ottar

Degernes (Rakkestad kommune)
Rakkestad og Degernes herreder 1837-1937

Eidsberg (Eidsberg kommune)
Administrasjonen av Heggen og Frøland 1537-1837 Sandberg, Per Øivind
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Bind I. Bygdehistorien 1537-1800, Rudie, Gunnar
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Bind II. Bygdehistorien 1800-1940, Senje, Sigurd
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie I, Frøyset, Helge
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie II, Frøyset, Helge
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie III, Krog, Rønnaug Wergeland
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie IV, Krog, Rønnaug Wergeland
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie V, Krog, Rønnaug Wergeland 
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie VI, Krog, Rønnaug Wergeland
Bygdehistorien 1537-1800. Bind I, Eidsberg og Mysen Historielag
Bygdehistorien 1800-1940. Bind II, Eidsberg og Mysen Historielag
Bygdehistorien 1800-1940. Bind III, Eidsberg Sparebank
Eidsberg herred 1814 - 1914: bidrag til en bygds historie, Thoresen, Herman
Heggen og Frøland: fellesbind for Askim, Eidsberg og Trøgstad. Første halvbind

Fredrikstad (Fredrikstad kommune)
Fredrikstad bys historie. Bind I. Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Dehli, Martin
Fredrikstad bys historie. Bind II. Fra festningsby til trelastby 1767-1860, Dehli, Martin
Fredrikstad bys historie. Bind III. Sagbrukstiden 1860-1914, Dehli, Martin
Fredrikstad bys historie. Bind IV. Fredrikstad i krigstid og krisetid 1914-1940, Dehli, Martin
Fredrikstad bys historie. Bind V. Krig, gjenreisning og velstand 1940-1963, Dehli, Martin
Fredrikstad bys historie. Bind VI. Mot et nytt årtusen 1964-1993, Figueiredo, Ivo de
Fredrikstad 1814-1914, Western, August

Glemmen (Fredrikstad kommune)
Glemmen bygdebok: en bygd blir til by, Thowsen, Elsa (Erling Johansen)
Glemminge og Kraakerøy herreder 1814-1914: en beskrivelse av herrederne, Plünneke, Carl Conrad Heinrich

Halden (Halden kommune)
Halden, festningen og byen, 1963

Hobøl (Hobøl kommune)
Hobølboka. Bind I: utgitt av Hobøl kommune, Ottar Brødholt, 1993
Hobølboka. Bind II: utgitt av Hobøl kommune, Otta Brødholt, 1994
Hobølboka. Bind III; Berntsen, Harald
Hobøl herred 1814-1914, Schøning, C.

Hvaler (Hvaler kommune)
Hvaler bygdebok. Bind I Gårder og slekter, Høibo, Gudrun
Hvaler Bygdebok. Bind II Gårder og slekter, Høibo, Gudrun
Hvaler bygdebok 1800-1940 Havet var leveveien (1993), Inger Jensen
Hvaler herred 1814-1914: bidrag til en beskrivelse av bygdens utvikling, Nilsen, Andreas

Idd (Halden kommune)
Id herred: En grensebygds historie. Geografisk-statistisk beskrivelse av bygden fra gammel tid og til nu. Bakke, Harald

Kråkerøy  (Fredrikstad kommune)
Gård og grunn på Kråkerøy: en bok om øyas gamle gårder og boplasser og om miljøene rundt dem, Engebretsen, Knut Weel
Kråkerøy : en østnorsk kystbygd . Under okkupasjon og forandring 1940-1993, Dehli, Martin
Glemminge og Kraakerøy herreder 1814-1914 : en beskrivelse av herrederne Plünneke, Carl Conrad Heinrich

Moss (Moss kommune)
Moss bys historie : frem til 1700 : b.1 Andressen, Leif T. 1984
Moss bys historie : perioden 1700-1800 : barokk og pietisme : Napoleonstiden : Viktoriatiden : b.2  Ringdal, Nils Johan, 1989
Moss bys historie : perioden 1880-1990 : århundreskifte : mellom- krigstid : verdenskrig og rettsoppgjør : etterkrigstid : B.3 Ringdal, Nils Johan, 1994
Lokalhistorien om Krapfoss 1995 Olsen, Johansen, Hansen, Eriksen
Moss : bidrag til byens historie 1814-1914 Schreiner, J. R.
Fra det gamle Moss, Richard Olsen, Moss 1901.
Mossiania i gamle tider, O.P. Nyquist, Moss 1926.
Kjøbstaden Moss, F.A.Z. Sandberg, Moss 1897.

Onsøy (Fredrikstad kommune)
Onsøys historie: Bind I. Tiden inntil år 1537. Forhistorisk tid Schou, Terje, 1994
Onsøys historie: Bind II. Tiden inntil år 1537. Middelaldern Schou, Terje, 1994
Onsøys historie: Bind III. Tiden fra 1537 til 1700,  Schou, Terje, 1996
Onsøys historie: Bind IV. Tiden fra 1700 til 1801, Schou, Terje, 1999
En herregårds historie: Kjølberg i Onsøy, Forsberg, Turi

Rakkestad (Rakkestad kommune)
Rakkestads historie: bind I. Forhistorien, Johansen, Øystein, 1989
Rakkestads historie: bind II. Bygdehistorien fra 1000 til 1840, Lunde, Aage, 1990
Rakkestads historie: bind III Rakkestad i "fredens århundre" og i en krigs- og krisetid: 1837-1940, Dehli, Martin, 1996
Rakkestads historie: bind IV : bygdehistorien 1940-2000, Nordby, Guro, 2002
Rakkestad og Degernes herreder 1837-1937
Rakkestad herred 1814-1914 Toftdahl, Torleiv H

Rolvsøy (Fredrikstad kommune)
Rolvsøy: 1500-1994 Eliassen, Sven G.
Tune og Rolvsøy herreder 1814 - 1914 : (Smaalenenes amt) Hagen, Lidvard

Rygge (Rygge kommune)
Rygge Bygdebok B.1. Gårder og slekter, Flood, Ingeborg, 1957
Rygge Bygdebok B.2. Bygdehistorien inntil 1800, Opstad, Lauritz, 1957
Rygge Bygdebok B.3. Tiden 1800 til 1980, Berggren, Magne, 1990
Rør, en eldgammel grend i bygda, Johansen, Ketil
Larkollboken, Nilsen, Knut A.
Rygge herred 1814-1914 : forsøk til en kort beskrivelse av herredet  Holst, Fr. J.

Rødnes (Marker kommune)
Rødenes i Østfold 1: en bygds historie/Myhrvold, Ragnar Elwin/Rødenes 1962. (Nyopprtykk 2008 av Marker Historielag)
Rødenes herred 1814-1914: en beskrivelse over herredets utvikling, Krosby, E

Rømskog (Rømskog kommune)
Rømskogen herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, Nilsen, Nikolai
Rømskog bygdebok. B.1. Bosettings- og næringshistorie 2006, Ulf Grøndahl

Råde (Råde kommune)
Rådes eldste historie. B.1. De første ..., Johansen, Øystein Kock
Rådes historie 1000-1837 : ...vendt mot kontinentet, Dørum, Knut
Raade Herred 1814-1914 Huseby, H.A.
Gårder og slekter i Råde, Bassøe, Hans, 1968

Sarpsborg (Sarpsborg kommune)
Sarpsborg  Bd. I - Før 1839, Johansen, Erling.
Sarpsborg  Bd. II - Gjennom hundre år 1839-1939, Johansen, Erling.
Sarpsborg : 1839-1939. Gjennom hundre år, Coldevin, Axel
Sarpsborg : 1939-1945. Okkupasjonstiden, Roset, Ivar Arne
Sarpsborg : 1945-1991 : Vekst, velstand, vansker,  Roset, Ivar

Skjeberg (Sarpsborg kommune)
Skjeberg bygdebok B.1. : Eldre og nyere tid, Bakke, Harald, 1989
Skjeberg bygdebok B.2.: Harald Bakke/Sverre Johansen, 1990

Skiptvet (Skiptvet kommune)
Gårds og slektshistorie, Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet. Bind 1 2006, Magne Berggren
Gårds og slektshistorie, Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet. Bind 2 2008, Magne Berggren
Gårds og slektshistorie, Folk på gård, plass og tomt i Skiptvet. Bind 3 2009, Magne Berggren
Skiptvet herred 1814-1914, Skipperud, Anton

Spydeberg (Spydeberg kommune)
Spydeberg bygdebok. B.1. Kirker, prester og prestegård, Skulberg, Torleif, 1949
Spydeberg bygdebok. B.2. Mørk Søndre, en gårds historie, Skulberg, Torleif, 1982
Spydeberg bygdebok b. 1:  Folk og hjem - på gamle og nye tomter : bosettingen i Spydeberg. Midtbygda med stasjonsbyen 2003.
Spydeberg bygdebok b. 2:  Folk og hjem - på gamle og nye tomter : bosettingen i Spydeberg. Nordbygda med Stengen og Vassbygda 2009.

Torp (Fredrikstad kommune)
Torp: Slekts- og gardshistorie. 1924. Sønstegaard, Olaus

Trøgstad (Trøgstad kommune)
Trøgstad Kulturhistorie 1500-1800, Amundsen, Arne Bugge, 2004
Trøgstad Kulturhistorie 1800-1900, Amundsen, Arne Bugge, 2007
Trøgstad Kulturhistorie 1900-1950, Amundsen, Arne Bugge, 2008
Trøgstad herred 1814-1914, Veiby, Hans
Heggen og Frøland : fellesbind for Askim, Eidsberg og Trøgstad. Første halvbind

Tune (Sarpsborg kommue)
Tune bygdebok 1537-1800, Eliassen, Sven G.
Tune bygdebok 1800-1930, Eliassen, Sven G
Tune bygdebok 1930-1983,  Eliassen, Sven G
Tune : Gårdshistorie : del 1, Grøndahl, Ulf
Tune : Gårdshistorie : del 2, Grøndahl, Ulf
Tune : Gårdshistorie : del 3, Grøndahl, Ulf
Tune og Rolvsøy herreder 1814 - 1914 : (Smaalenenes amt) Hagen, Lidvard

Varteig (Sarpsborg kommune)
Varteig : en liten bygds historie fra gammel til til våre dager, Spydevold, Olav
Varteig Bygdebok: fra begynnelse til slutt, Dehli, Martin

Våler (Våler kommune)
Våler bygdebok Bind 1: Gårdshistorie for Svinndal - del 1 Gnr. 88-110, 122 og 125, Pedersen, Einar J.
Våler bygdebok Bind 2: Gårdshistorie for Svinndal - del 2 Gnr. 111-138, unntatt 122 og 125, Pedersen, Einar J.
Våler bygdebok Bind 3: Gårdshistorie for Våler - del 1  Gnr. 1-28, Pedersen, Einar J.
Våler bygdebok Bind 4: Gårdshistorie for Våler – del 2  Gnr. 29-60 Pedersen, Einar J.
Våler bygdebok Bind 5: Gårdshistorie for Våler – del 3 (kommer 2007) Pedersen, Einar J.
Vaaler og Svindals herred 1814-1914 : bidrag til en bygdebeskrivelse, Bjerke, Ole C