Arne Magnussens artikler maskinskrevet

Arne Magnussens artikler maskinkrevet

Fire av medlemmene i Moss Historielag er takket av Moss kommune ved ordfører Tage Pettersen for at de har transkribert manuskriptene tidligere redaktør, ordfører, stortingsmann og rådmann Arne Magnussen etterlot seg. Det er Liv Stylegar, Karin Behn Skjævestad, Aud Løvig og Kirsti Kolsrud. De tre første var til stede på en hyggelig sammenkomst i formannskapssalen i Moss rådhus torsdag 15. januar.

Bakgrunnen var at MD-gruppa bestående av Erik Roth Nilsen, Bjørn Wisth og Oddvar Aasen hadde "gjenoppdaget" Magnussens memoarer i arkivet til Moss kommune. Med Nils Bjørnebekks mellomkomst ble de fire damene engasjert til å gjøre Magnussens håndskreve manuskripter tilgjengelig for alle. Det er snakk om en kolossal jobb. Magnussen etterlot seg 14 mapper som hver besto av mellom 15 og 30 artikler. Damene leverte derfor flere kilo tettskrevne A4-ark til ordføreren.

Hva som videre skjer med Magnussens papirer er ikke bestemt. På en eller annen måte må de gjøres tilgjengelig for allmennheten, enten i form av en bok eller ved offentliggjøring på nettet.

"Byens største sønn" som undertegnede tillot seg å utrope Arne Magnussen til da jeg var redaktør i Moss Dagblad på slutten av 1970-tallet, fortjener det.

 

Det vanket blomster og stor takk fra ordfører Tage Pettersen til Karin Behn Skjævestad, Aug Løvig og Liv Stylegar foran portrettet av tidligere borgermester og rådmann Arne Magnussen. Kirsti Kolsrud som også har vært med på skrivingen, var bortreist.

Oddvar Aasen