Gårder i Moss

29 Kambo

29. . Udt. kambó. -- Kamborn DN. IV 4, 1277 Kamorn DN. II 120, 1320(trykt efter Afskrift fra 1409). uidr Kamb- orn DN. IV 350, 1366 i Kamborn RB. 517. i Kambornæ DN. IX 273, 1445 Kambo 1593. 1599. 1603.1/1, 1/1 (men samlet til 1 Brug).

*Kambhorn. horn er her formodentlig at tage i Betydning af frem- springende Hjørne og at forstaa om det høie Nes, som begrændser Kambo- bugten paa Nordsiden. Kambr m. (Kam) bruges om kamformede, takkede Fjeld- og Aasrygge. Jfr. Raade No. 17.

Som Pladse under Gaarden nævnes 1723: Hungerholt.

Se Eidsberg No. 106,10.

Rychind.

Oftere forekommende Navn, Rykind (lang Vokal i 1ste Stavelse), et af de ved Askim No. 53,16 omtalte Navne i Imperativform.

Røgerød.

Nævnes 1603 som Underbrug til Kambo, i Formen Rockerød.

Lier. -- Aavangen (se No. 27). -- Rosendahl.

Tilbake til indeks