Hjelp å få hos slektsforskerne i Nesveien

Av Oddvar Aasen

Mangler du opplysninger om en slektning, en bestefar, en oldemor eller en tante? Hvor kom vedkommende fra eller hvor ble det av vedkommende? I de fleste familier finnes det personer som av en eller annen grunn har et ukjent opphav, eller bare forsvant ut av historien.

 Jeg har et barnebarn som har tatt en DNA-test på MyHeritage. Hun fikk beskjed om at hun er 74,7 prosent skandinavisk, 18,1 prosent østeuropeisk, 4,7 prosent finsk og 2,6 prosent sentralasiatisk! De østeuropeiske og finske forfedrene er sporet opp, men hva med de sentral- asiatiske? Mysteriet er uløst, men det forteller at i mange slekter er det personer som det kan være svært spennende å forske i.

I Nesveien i Moss holder Familiehistorisk senter, drevet av Jesu Kirke av Siste Dagers Hellige, til. Der er det hver onsdag fra klokken 18 til 21 anledning til å få gratis hjelp med å søke etter ukjente slektninger. Kirkesamfunnet er mer kjent som mormonerne, og i bybildet i Moss er de ofte representert med to amerikanske ungdommer med ryggsekker.

Leder for slektsforskergruppa i Nesveien er Cathrine Apelseth-Aanensen. Hun er til daglig ansatt i Råde kommune, men hennes store hobby er slekts- forskning. Blant annet lager hun slektsalbum og slektsbøker til familien. Måten hun arbeider på er omtalt i nr. 40 av Norsk Ukeblad denne høsten. Cathrine har høyskolefag i slektsgransking.

Syv millioner nordmenn
Family Search heter nettsiden til mormonerkirken. På denne nettsiden kan du bl.a. finne verdens største verdensomspennende slektstre med over en milliard navn (FamilySearch Tree) og gratis søkbare databaser. Norge har flere slike, blant annet med over 7 millioner døpte nordmenn. Mange frivillige, ikke bare kirkens medlemmer, har vært med å indeksert disse navnene. Beveggrunnen er at mormonerne tror på evige familier.

-Når vi lærer om våre forfedres eksistens og egenskaper, samler vi dem i våre hjerter og lenker sammen familiene til evige familier i templene våre, sier Cathrine.

Å finne relevante sider på nettet som inneholder opplysninger om en fjern slektning, er ikke alltid lett. Nybegynnere mister raskt motet fordi nettet gir så mange svar. Får man 373 linker, er det lett å gi opp. Det krever erfaringer å skille ut de viktige fra det uviktige, og ikke minst, det krever fantasi for å finne fram til mulige nettsider med relevant informasjon. Det er her hjelperne i Nesveien kommer inn i bildet. De har kunnskap og erfaring og finner lett fram til steder som en nybegynner ikke har hatt fantasi til å tenke på og lete etter. De vet at det finnes registre for det meste. Det gjelder bare å finne navnene på dem. Flere av disse nettstedene som f.eks. Ancestry.com kan du søke gratis i på slektssenteret i Nesveien.

Hvor ble det av Ingolf?
Her kommer opplysninger som Apelseth- Aanensen hjalp meg å finne fram til.

Min filleonkel Bjarne Eyolf Tollum ble født utenfor ekteskap i 1902. Faren, Ingolf, dro til Amerika. Han var 20 år og handelsbetjent av yrke. Ingolf er registrert ankommet Ellis Island utenfor New York samme år. Kongsberg er oppgitt som fødested. Ingolf skal slå seg ned i Minnesota. Han kom aldri tilbake til Norge. Bjarne kjente ikke til sin fars skjebne i USA. Faren ga aldri livstegn fra seg, og Bjarne var av den oppfatning at han ingen slektninger hadde.

Tollum er et sjeldent familienavn, og på Kongsberg bodde det i min oppvekst to søstre Tollum. De drev en barnepark. Det finnes også en løkke i byen som kalles Tollumløkka. Bjarne nevnte aldri at de kunne være hans slektninger.

Folketelling fra Kongsberg fra 1885 forteller at Ingolf Tollum er sønn av en sølvverksarbeider med gateadresse Haugane i Kongsberg. Han hadde flere søsken.

 

Fire ivrige slektsforskere i Nesveien sitter klare til å hjelpe deg med familiemysterier. F. v. Marie Hanssen-Bauer, Margaret Strand, Cathrine Apelseth-Aanonsen og Arne Fagertun.

På Family Search dukket det raskt opp opplysninger om Ingolf Tollum. Han hadde slått seg ned i Chicago. På Ancestry.com opplyses det at han i 1908 ble gift med Nellie Harris, som har en sønn som het Harry. Hun er datter av svenske immigranter. I 1917 – da USA kom med i 1. verdenskrig – ble Ingolf Tollum innkalt til sesjon. Han hadde blå øyne og brunt hår. Han hadde ingen defekter (mangler). Han var betjent i en matbutikk. På sesjonen var også hans stesønn Harry, hvilket betyr at Harry må ha vært ca ti år da Ingolf giftet seg med moren. Nå slapp begge sannsynligvis å bli innkalt, for verdenskrigen var over i 1918. Ingolf døde sent på året i 1930, bare 48 år gammel. Ingen ting tyder på at han hadde barn med sin kone Nellie.

Besøk fra Norge
Det spesielle med historien var at sommeren 1930 hadde han hatt besøk av to søstre fra Kongsberg. De er registrert som ankommet til

USA for å besøke Ingolf Tollum dette året. De forble i USA noen måneder før de tidlig på høsten reiste hjem igjen. Sannsynligvis besøkte de sin bror fordi han var alvorlig syk, og han døde kort etter. Dette åpner for et nytt lite mysterium. Ekspeditør Tollum hadde neppe råd til å koste en amerikareise på sine søstre, så de må ha finansiert den selv. Den ene var oppgitt å være lærerinne, den andre gårdeier. Å reise til USA som turister i 1930 må ha vært spesielt. Og hvorfor visste ikke Bjarne om sine tanter på Kongsberg? Han bodde tross alt hele sitt liv der.

Denne lille historien gir noen svar og den gir mulighet til å trekke slutninger, men den reiser også nye spørsmål.

Så egentlig er det bare å sette i gang med slektsforskningen. Å besøke Familiehistorisk senter kan være en nyttig start.