Program

Medlemsmøte etter årsmøtet 11. mars 2020

Etter årsmøtet holdt Otto Stærk et interessant foredrag om historien til politi- og lensmannsetaten. Otto Stærk har 44 års erfaring fra politi- og lensmannsetaten, både som lensmann i Råde, politimester i Østfold og jobb sentralt i Politidirektoratet. Han fortalte om en historie som går langt tilbake i tid, ca. 800 år, og en utvikling som har gått sin gang. Gjennom flere omorganiseringer og politireformer har oppgavene til både politi og lensmenn endret seg mye opp gjennom årene. Blant annet var det fram til politiloven av 1936 en blanding av kommunal og statlig politiordning, og helt fram til langt ut på 80 tallet var det stor forskjell på oppgavene til politi og lensmenn. Per i dag er det nesten ikke lensmenn igjen, og det settes stadig nye krav til kompetansen til politiet, f.eks. må politiet nå ansette både dataingeniører og økonomer. Foredraget var ispedd interessante og morsomme anekdoter fra tiden hans i politietaten, noe som bidra ekstra til et flott foredrag.