banner-bilde

Moss Historielag ble stiftet i 2005 og er i norsk målestokk et ungt historielag.
Vi vet at interessen for lokalhistorie, byens historie og identitet er økende.
Vår virksomhet er tuftet på tre temaer: slektsgransking, kulturminneregistrering og informasjon om lokalhistorie.
Gjennom slektsgranskingen ønske vi å gi bred informasjon og skolering.
Kulturminner i Moss kommune blir registrert gjennom kartbasen kulturminnekart.no.
Informasjon om lokalhistorien gis gjennom møtevirksomhet og tidsskriftet "Strandsitteren" som utgis 3 ganger årlig. 

Møte kulturminnegruppa

Komme og snakke med Kulturminne-registreringsgruppen?

Kulturminne-registreringsgruppen i Moss Historielag har lagt ut en rekke kulturminner på nettstedet http://kulturminnekart.no/ostfold/.

Kanskje du vil komme og få vite mer eller bidra med opplysninger om kulturminner? Gruppen holder møtene sine på Justus, Skogbrynet 40, Orkerød.

I 2014 er møtedatoene 18/2 , 18/3 , 8/4 , 13/5 , 3/6 , 26/8 , 23/9 , 21/10 og 18/11. Vil du komme og snakke med oss, så møt opp klokka 12:30. Vel møtt!