Områder i Moss - En kort bsekrivelse av valg av områder - hvorfor og oversikt - mer tekst kommer her .

Fossen

 Fossen var viktig for å bygge industribyen Moss.

Innhold fossen-2-1

Mossefossen ligger i sentrum, i enden av Kongensgate, rett ved fabrikkanleggene til Peterson. Sagene, møllene, tømmerfløting og trelasthandel la grunnlaget for byen. Den gamle kongeveien krysser Mossefossen over Storebro og Lillebro og er et historisk symbol på Moss som trafikknutepunkt. I området er det også rester etter byens første kommunale vannverk.

Mossefossen er et fall på omkring 20 m i Mosseelva. Vannfallet har en svært sentral plass i byens historie. Fra middelalderen var kverner (1100-tallet) i drift. I 1399 vet man at det var et saltkokeri ved fossen, og i løpet av det neste århundret kom annen industri i gang. I 1503 var det to sager, og etterhvert kom også flere sager og møller i gang.

Vannverket kom i drift i 1876. Fossen la grunnlaget for industrien i Moss med bl.a. sagbruk, jernverk, bryggerier og brennerier, mølleindustri, cellulose- og papirindustri, skipsbygging og glassverk. Østfolds første kraftstasjon ble bygget i Mossefossen i 1883.

Området Møllebyen er et restaurert fabrikkområde langs fossen. En del av vannet føres i en sidegren, Lilleelv, gjennom fabrikkområdet, under flere av bygningene. Denne ble brukt til å drive små kraftverk og møller.

Mossefossen kraftverk er vannkraftverk i Mosseelva i Moss kommune i Østfold. Kraftstasjonen er et elvekraftverk. Mosseelven renner fra Vansjø til Oslofjorden.

Midlere årsproduksjon er ca. 13 GWh.

Eier er Mossefossen kraftverk ANS som er eid av Borregaard Energy.

Vannveien ble tidligere brukt for transport av tømmer fra skogene i området.

Du er her: Home Fossen